คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าเฉลี่ยรายเดือน ประจำปี
ราคาผัก
<< 2562 2561 2560 2559 2558 >>
ราคาสินค้าเฉลี่ยรายเดือน ปี 2561 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
   1.   กระเจี๊ยบเขียว
      1.1    26.50
      1.2   กระเจี๊ยบเขียว กิโลกรัม 25.12 19.30 14.42 13.00 16.52 13.90 14.68 15.32 15.83 11.69 16.14 26.15
   2.   กุ้ยช่าย
      2.1   กุ้ยช่ายขาว กิโลกรัม 114.84 110.56 103.87 100.50 100.00 100.00 100.00 111.61 100.17 110.94 100.71 99.23
      2.2   กุ้ยช่ายเขียว กิโลกรัม 39.68 39.81 39.27 39.58 40.00 38.25 38.55 42.66 45.42 43.20 44.02 43.46
      2.3   กุ้ยช่ายดอก กิโลกรัม 71.29 83.33 64.52 56.75 50.00 44.75 45.00 43.55 43.58 59.06 91.25 89.62
   3.   ข้าวโพดฝักอ่อน
      3.1   ข้าวโพดฝักอ่อน กิโลกรัม 18.77 16.22 15.10 18.90 20.53 24.67 21.61 16.68 16.27 18.88 24.39 28.04
   4.   ขึ้นฉ่าย
      4.1   ขึ้นฉ่าย กิโลกรัม 28.39 36.76 51.45 56.58 86.17 84.50 60.16 27.90 31.50 76.88 84.11 104.42
   5.   คะน้า
      5.1   แขนงคะน้า กิโลกรัม 37.02 33.46 27.81 31.67 50.65 66.32 46.90 53.39 36.55 39.69 39.20 43.08
      5.2   ต้นคะน้า กิโลกรัม 15.87 13.56 14.71 17.87 19.43 22.53 10.16 12.03 13.90 20.31 29.04 16.60
      5.3   ยอดคะน้า กิโลกรัม 16.87 17.59 23.06 21.03 24.57 24.40 15.19 15.00 20.83 25.72 30.41 16.71
   6.   ชะอม
      6.1   ชะอม กิโลกรัม 19.00 13.85 9.84 12.27 11.40 11.02 10.50 9.90 15.18 13.80 17.29 15.92
   7.   แตงกวา
      7.1   แตงกวาทั่วไป กิโลกรัม 11.63 7.54 6.05 9.83 9.55 6.55 5.61 7.97 8.33 7.47 6.91 9.23
      7.2   แตงกวาเล็กอ่อน กิโลกรัม 17.24 11.15 9.73 15.17 14.90 10.93 9.35 11.10 12.33 10.84 10.09 13.21
   8.   แตงไทอ่อน
      8.1   แตงไทอ่อน กิโลกรัม 18.19 11.93 11.16 13.97 15.33 12.87 12.32 14.53 15.07 14.19 13.96 14.31
   9.   แตงโม
      9.1   แตงโมอ่อน กิโลกรัม 16.92 12.76 10.94 13.45 11.32 9.02 11.00 13.97 15.20 11.97 10.84 12.02
   10.   แตงร้าน
      10.1   แตงร้าน กิโลกรัม 13.52 7.93 7.55 16.22 12.27 8.35 6.87 9.35 12.77 11.14 8.93 8.90
   11.   ถั่วแขก
      11.1   ถั่วแขก กิโลกรัม 41.69 32.04 27.45 41.03 58.00 38.83 35.29 45.08 35.05 34.38 31.50 33.37
   12.   ถั่วงอก
      12.1   ถั่วงอก กิโลกรัม 20.34 20.17 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.02 20.00 20.00
   13.   ถั่วฝักยาว
      13.1   ถั่วฝักยาวด้วง กิโลกรัม 47.39 21.56 20.71 35.35 40.55 28.47 26.84 27.58 23.18 22.56 28.23 29.31
      13.2   ถั่วฝักยาวเส้น กิโลกรัม 47.15 21.17 20.29 35.12 40.27 28.57 26.68 27.39 23.20 22.63 27.96 29.23
   14.   ถั่วพู
      14.1   ถั่วพู กิโลกรัม 44.76 35.33 44.94 54.43 74.25 53.17 46.77 49.52 37.58 53.59 47.59 47.98
   15.   ถั่วลันเตา
      15.1   ถั่วลันเตา กิโลกรัม 57.11 36.81 52.34 93.33 97.83 82.50 87.26 104.19 91.58 107.34 76.79 36.85
   16.   บวบ
      16.1   บวบงู กิโลกรัม 19.06 16.48 14.90 17.17 16.80 14.75 13.94 14.74 15.47 15.31 16.88 17.60
      16.2   บวบหอม กิโลกรัม 16.81 14.74 13.29 11.93 15.20 12.63 11.48 14.03 12.95 13.59 13.89 13.75
      16.3   บวบเหลี่ยม กิโลกรัม 15.84 9.67 10.03 13.17 13.68 10.57 9.73 9.68 11.52 11.50 12.36 11.77
   17.   ผักกะเฉด
      17.1   ผักกะเฉดมัด มัด 338.71 262.96 201.61 230.00 213.33 200.00 196.77 261.94 236.67 196.88 203.57 232.69
      17.2   ผักกะเฉดยอด กิโลกรัม 31.77 19.26 14.16 13.33 13.80 14.13 14.52 24.45 19.13 12.06 14.86 18.69
   18.   ผักกาดหอม
      18.1   ผักกาดหอม กิโลกรัม 14.58 13.24 27.34 27.95 31.00 37.42 25.81 19.82 27.42 56.56 58.93 19.40
   19.   ผักขมจีน
      19.1   ผักขมจีน กิโลกรัม 13.90 9.30 16.58 22.67 17.53 14.33 11.15 13.68 24.37 19.13 16.29 17.25
   20.   ผักบุ้ง
      20.1   ผักบุ้งจีน กิโลกรัม 15.97 14.44 12.06 12.20 17.33 10.97 14.90 13.48 15.93 14.25 17.07 12.69
12345678
ตลาดสี่มุมเมือง ดำเนินงานโดย : บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด 355/115-116 ม.15 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02-995-0610-3 สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 | facebook ตลาดสี่มุมเมือง