คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผักพื้นบ้าน
ราคาสินค้าประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กระถิน
      1.1   ยอดกระถิน กำ 10 10 10 -1.00 -9.09%
      1.2   ฝักอ่อนกระถิน กำ 5 5 5 - -
   2.   ยอดอ่อนกระชาย
      2.1   ยอดอ่อนกระชาย กำ 5 5 5 - -
   3.   แค
      3.1   ยอดแค กำ 10 10 10 5.00 100.00%
      3.2   ดอกแค กิโลกรัม 30 30 30 -7.50 -20.00%
   4.   กระเจี๊ยบ
      4.1   ดอกกระเจี๊ยบ กิโลกรัม 25 25 25 2.50 11.11%
      4.2   ใบกระเจี๊ยบแดง กำ 25 25 25 - -
   5.   ขี้เหล็ก
      5.1   ดอกขี้เหล็ก กำ 32.5 35 30 -2.50 -7.14%
   6.   งิ้ว
      6.1   ดอกงิ้ว แพ็ก 500 500 500 - -
   7.   สลิด
      7.1   ดอกสลิด กิโลกรัม 120 120 120 -100.00 -45.45%
   8.   โสน
      8.1   ดอกโสน กำ 75 80 70 -5.00 -6.25%
   9.   คูณ
      9.1   ยอดคูณ กำ 20 20 20 - -
   10.   ตังออ
      10.1   ตังออ กิโลกรัม 50 50 50 - -
   11.   ทองหลาง
      11.1   ใบทองหลาง กำ 10 10 10 - -
   12.   กระโดน
      12.1   ใบกระโดน กำ 10 10 10 3.00 42.86%
   13.   ชะพลู
      13.1   ใบชะพลู กำ 47.5 50 45 - -
   14.   เตย
      14.1   ใบเตย กิโลกรัม 40 40 40 10.00 33.33%
   15.   บัวบก
      15.1   ใบบัวบก กำ 8 8 8 - -
   16.   ยอ
      16.1   ใบยอ มัด 25 25 25 - -
      16.2   ลูกยอ กำ 30 30 30 - -
   17.   ย่านาง
      17.1   ใบย่านาง กำ 30 30 30 - -
   18.   ผักกาดสร้อย
      18.1   ผักกาดสร้อย กิโลกรัม 27.5 30 25 -2.50 -8.33%
   19.   ผักก้านจอง
      19.1   ผักก้านจอง กำ 35 35 35 5.00 16.67%
   20.   ผักขมป็อบอาย
      20.1   ผักขมป็อบอาย กิโลกรัม 32.5 35 30 5.00 18.18%
   21.   แขยง
      21.1   ผักแขยง กำ 8 8 8 - -
   22.   ผักติ้ว
      22.1   ผักติ้ว กำ 10 10 10 - -
   23.   ผักบุ้งนา
      23.1   ผักบุ้งนา กำ 30 30 30 - -
123