คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผักปรุงรส
ราคาสินค้าประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กระชาย
      1.1   กระชาย(หัว) กิโลกรัม 60 60 60 - -
      1.2   กระชายซอย กิโลกรัม 70 70 70 - -
   2.   ขมิ้น
      2.1   ขมิ้นขาว กิโลกรัม 70 70 70 - -
      2.2   ขมิ้นเหลือง กิโลกรัม 50 50 50 - -
   3.   ข่า
      3.1   ข่าแก่ กิโลกรัม 20 20 20 - -
      3.2   ข่าอ่อน กิโลกรัม 40 40 40 - -
   4.   ขิง
      4.1   ขิงแก่ กิโลกรัม 50 50 50 - -
      4.2   ขิงซอย กิโลกรัม 30 30 30 - -
      4.3   ขิงอ่อน กิโลกรัม 30 30 30 - -
   5.   ตะไคร้
      5.1   ต้นตะไคร้ มัด 200 200 200 - -
   6.   ต้นหอม
      6.1   ต้นหอม กิโลกรัม 55 60 50 - -
   7.   กระเพรา
      7.1   ใบกระเพรา กิโลกรัม 35 35 35 5.00 16.67%
   8.   มะกรูด
      8.1   ใบมะกรูด กิโลกรัม 60 60 60 - -
      8.2   ลูกมะกรูด ร้อยละ 36 36 36 - -
   9.   แมงลัก
      9.1   ใบแมงลัก กิโลกรัม 20 20 20 - -
   10.   สะระแหน่
      10.1   ใบสะระแหน่ กิโลกรัม 95 100 90 -5.00 -5.00%
   11.   โหระพา
      11.1   ใบโหระพา กิโลกรัม 20 20 20 -10.00 -33.33%
   12.   ผักชี
      12.1   ผักชีไทย กิโลกรัม 110 120 100 10.00 10.00%
      12.2   รากผักชี กิโลกรัม 135 150 120 -5.00 -3.57%
   13.   ผักชีฝรั่ง
      13.1   ผักชีฝรั่ง กิโลกรัม 20 20 20 - -
   14.   ผักชีลาว
      14.1   ผักชีลาว กิโลกรัม 50 50 50 - -
   15.   พริก
      15.1   พริกกระเหรี่ยง กิโลกรัม 55 55 55 - -
      15.2   พริกขี้หนูสวน กิโลกรัม 90 90 90 -10.00 -10.00%
      15.3   พริกจินดาเขียว กิโลกรัม 35 35 35 2.00 6.06%
      15.4   พริกจินดาแดง กิโลกรัม 35 35 35 5.00 16.67%
      15.5   พริกชี้ฟ้า กิโลกรัม 50 50 50 - -
      15.6   พริกมัน กิโลกรัม 50 50 50 - -
      15.7   พริกยอดสน กิโลกรัม 38 38 38 -4.00 -9.52%
      15.8   พริกยำเขียว กิโลกรัม 30 30 30 - -
      15.9   พริกยำแดง กิโลกรัม 50 50 50 - -
      15.10   พริกสดแดง กิโลกรัม 50 50 50 - -
      15.11   พริกสดเหลือง กิโลกรัม 100 100 100 - -
      15.12   พริกสวนหอม กิโลกรัม 120 120 120 -10.00 -7.69%
      15.13   พริกหยวก กิโลกรัม 40 40 40 - -
      15.14   พริกอ่อน กิโลกรัม 30 30 30 2.00 7.14%
12