คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผักทั่วไป
ราคาสินค้าประจำวันที่ 25 มีนาคม 2562 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กระเจี๊ยบเขียว
      1.1    32 32 32 5.00 18.52%
      1.2   กระเจี๊ยบเขียว กิโลกรัม 20 20 20 7.00 53.85%
   2.   กุ้ยช่าย
      2.1   กุ้ยช่ายขาว กิโลกรัม 100 100 100 10.00 11.11%
      2.2   กุ้ยช่ายเขียว กิโลกรัม 40 40 40 - -
      2.3   กุ้ยช่ายดอก กิโลกรัม 82.5 85 80 2.50 3.13%
   3.   ข้าวโพดฝักอ่อน
      3.1   ข้าวโพดฝักอ่อน กิโลกรัม 16 16 16 2.00 14.29%
   4.   ขึ้นฉ่าย
      4.1   ขึ้นฉ่าย กิโลกรัม 35 40 30 - -
   5.   คะน้า
      5.1   แขนงคะน้า กิโลกรัม 40 50 30 - -
      5.2   ต้นคะน้า กิโลกรัม 20 20 20 8.00 66.67%
      5.3   ยอดคะน้า กิโลกรัม 28 28 28 8.00 40.00%
   6.   ชะอม
      6.1   ชะอม กิโลกรัม 12 12 12 -0.50 -4.00%
   7.   แตงกวา
      7.1   แตงกวาทั่วไป กิโลกรัม 11 12 10 3.50 46.67%
      7.2   แตงกวาเล็กอ่อน กิโลกรัม 18 18 18 6.00 50.00%
   8.   แตงไทอ่อน
      8.1   แตงไทอ่อน กิโลกรัม 16 16 16 2.00 14.29%
   9.   แตงโม
      9.1   แตงโมอ่อน กิโลกรัม 12 12 12 2.00 20.00%
   10.   แตงร้าน
      10.1   แตงร้าน กิโลกรัม 14 14 14 2.50 21.74%
   11.   ถั่วแขก
      11.1   ถั่วแขก กิโลกรัม 30 30 30 - -
   12.   ถั่วงอก
      12.1   ถั่วงอก กิโลกรัม 20 20 20 - -
   13.   ถั่วฝักยาว
      13.1   ถั่วฝักยาวด้วง กิโลกรัม 30 30 30 1.00 3.45%
      13.2   ถั่วฝักยาวเส้น กิโลกรัม 30 30 30 2.00 7.14%
   14.   ถั่วพู
      14.1   ถั่วพู กิโลกรัม 50 50 50 - -
   15.   ถั่วลันเตา
      15.1   ถั่วลันเตา กิโลกรัม 60 60 60 2.50 4.35%
   16.   บวบ
      16.1   บวบงู กิโลกรัม 21 22 20 2.00 10.53%
      16.2   บวบหอม กิโลกรัม 16 16 16 - -
      16.3   บวบเหลี่ยม กิโลกรัม 16 16 16 2.00 14.29%
   17.   ผักกะเฉด
      17.1   ผักกะเฉดมัด มัด 100 100 100 -100.00 -50.00%
      17.2   ผักกะเฉดยอด กิโลกรัม 12 14 10 -2.00 -14.29%
   18.   ผักกาดหอม
      18.1   ผักกาดหอม กิโลกรัม 50 50 50 30.00 150.00%
   19.   ผักขมจีน
      19.1   ผักขมจีน กิโลกรัม 18 18 18 6.00 50.00%
   20.   ผักบุ้ง
      20.1   ผักบุ้งจีน กิโลกรัม 20 20 20 4.00 25.00%
12