คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผักทั่วไป
ราคาสินค้าประจำวันที่ 18 มกราคม 2562 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กระเจี๊ยบเขียว
      1.1    32 32 32 5.00 18.52%
      1.2   กระเจี๊ยบเขียว กิโลกรัม 16 16 16 1.50 10.34%
   2.   กุ้ยช่าย
      2.1   กุ้ยช่ายขาว กิโลกรัม 100 100 100 - -
      2.2   กุ้ยช่ายเขียว กิโลกรัม 45 50 40 - -
      2.3   กุ้ยช่ายดอก กิโลกรัม 90 90 90 - -
   3.   ข้าวโพดฝักอ่อน
      3.1   ข้าวโพดฝักอ่อน กิโลกรัม 16 16 16 - -
   4.   ขึ้นฉ่าย
      4.1   ขึ้นฉ่าย กิโลกรัม 60 60 60 10.00 20.00%
   5.   คะน้า
      5.1   แขนงคะน้า กิโลกรัม 40 50 30 2.50 6.67%
      5.2   ต้นคะน้า กิโลกรัม 12 12 12 -2.00 -14.29%
      5.3   ยอดคะน้า กิโลกรัม 14 14 14 - -
   6.   ชะอม
      6.1   ชะอม กิโลกรัม 16 16 16 1.00 6.67%
   7.   แตงกวา
      7.1   แตงกวาทั่วไป กิโลกรัม 11 12 10 1.00 10.00%
      7.2   แตงกวาเล็กอ่อน กิโลกรัม 15.5 16 15 1.00 6.90%
   8.   แตงไทอ่อน
      8.1   แตงไทอ่อน กิโลกรัม 16 16 16 - -
   9.   แตงโม
      9.1   แตงโมอ่อน กิโลกรัม 14.5 15 14 -1.50 -9.38%
   10.   แตงร้าน
      10.1   แตงร้าน กิโลกรัม 12 12 12 .50 4.35%
   11.   ถั่วแขก
      11.1   ถั่วแขก กิโลกรัม 40 40 40 -10.00 -20.00%
   12.   ถั่วงอก
      12.1   ถั่วงอก กิโลกรัม 20 20 20 - -
   13.   ถั่วฝักยาว
      13.1   ถั่วฝักยาวด้วง กิโลกรัม 36.5 38 35 -3.50 -8.75%
      13.2   ถั่วฝักยาวเส้น กิโลกรัม 35 35 35 -4.00 -10.26%
   14.   ถั่วพู
      14.1   ถั่วพู กิโลกรัม 40 40 40 - -
   15.   ถั่วลันเตา
      15.1   ถั่วลันเตา กิโลกรัม 44 45 43 1.50 3.53%
   16.   บวบ
      16.1   บวบงู กิโลกรัม 16 16 16 -1.00 -5.88%
      16.2   บวบหอม กิโลกรัม 18 18 18 - -
      16.3   บวบเหลี่ยม กิโลกรัม 17.5 18 17 -0.50 -2.78%
   17.   ผักกะเฉด
      17.1   ผักกะเฉดมัด มัด 400 400 400 - -
      17.2   ผักกะเฉดยอด กิโลกรัม 30 30 30 - -
   18.   ผักกาดหอม
      18.1   ผักกาดหอม กิโลกรัม 22.5 25 20 10.00 80.00%
   19.   ผักขมจีน
      19.1   ผักขมจีน กิโลกรัม 14 14 14 - -
   20.   ผักบุ้ง
      20.1   ผักบุ้งจีน กิโลกรัม 16 16 16 2.00 14.29%
12