คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links

 

ตลาดสินค้า

ห้องวิเคราะห์สารพิษตกค้าง

 

 

 

     ตลาดกลางสี่มุมเมืองได้จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืชผักขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2542 เพื่อให้บริการแก่ผู้ค้าในการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้น้ำยาตรวจสอบที่ได้มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งให้ผลการตรวจสอบที่ชัดเจน และรวดเร็ว และมีใบรับรองผลการตรวจสอบให้กับผู้ค้าที่นำสินค้าเข้ามาตรวจทุกครั้ง ผู้ค้าที่นำสินค้ามาให้ตรวจสอบ ได้แก่ ผู้ส่งออกต่างประเทศผู้จัดส่งสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้าโรงแรม ภัตตาคาร โรงพยาบาล เป็นต้น และนอกจากนี้ ตลาดกลางสี่มุมเมืองยังได้มีการสุ่มตรวจพืชผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ทุกวันเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยสารพิษตกค้างทุกชนิด ด้วยชุดตรวจสอบ 5 อย่าง ตามหลักปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 1) ยาฆ่าแมลง 2) บอแรกซ์ 3)สารซัลไฟต์ 4)กรดซาลิซาลิคและ 5) สารฟลอมาลิน

  ซึ่งตลาดกลางสี่มุมเมืองจะออกใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ให้กับลูกค้า และมีหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้าที่ตรวจสอบผลผลิตแล้วพบสารตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัย แต่ที่ผ่านมาในระยะ 4-5 ปี ผลตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง เนื่องจากผู้ค้ามีการตื่นตัวและตระหนักถึงอันตรายจากสารพิษตกค้าง และจากการได้รับความรู้ และข้อมูลประชาสัมพันธ์จากตลาดกลางสี่มุมเมือง และหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุขที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ค้าได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องสารพิษตกค้าง และสารพิษปนเปื้อน

       ปี 2549 ตลาดกลางสี่มุมเมือง ได้ซื้อเครื่องตรวจสอบสารปนเปื้อนในหน่อไม้ปี๊บตรวจหาค่า PH ความเป็นกรด – ด่าง ในหน่อไม้ปี๊บปรับกรด ซึ่งได้ทำการสุ่มตรวจหน่อไม้ปี๊บในแผงค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากโรคทูโบลิซึ่ม ค่า PH ต้องไม่เกิน 4.6 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เข้ามาตรวจหน่อไม้ปี๊บในตลาดกลางสี่มุมเมืองอย่างต่อเนื่อง และจะมอบป้ายรับรอง “ร้านนี้จำหน่ายหน่อไม้ปี๊บปรับกรด” ให้แผงค้าที่ผ่านการตรวจสอบค่า PH ไม่เกิน 4.6

 

 

ตลาดสี่มุมเมือง ดำเนินงานโดย : บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด 355/115-116 ม.15 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02-995-0610-3 สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 | facebook ตลาดสี่มุมเมือง