คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links

 

การค้าขาย

มาตรฐานสินค้า

 

 

 

ตลาดสี่มุมเมือง เร่งทำมาตรฐานสินค้า นำร่องผัก 8 ชนิด
ภายใต้วัตถุประสงค์ “ซื้อง่าย ขายคล่อง สะดวก และเป็นธรรม”


การทำมาตรฐานสินค้านับเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาตลาดของสี่มุมเมืองไปสู่การค้าขายที่มีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ระหว่างผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้ขาย โดยตลาดสี่มุมเมืองมองว่าเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องทำ โดยในปีนี้ทางตลาดมีมีแผนที่จะผลักดันให้เกิดมาตรฐานในผัก ด้วยการนำร่องในผัก 8 ชนิด ในฤดูกาลต่อไปของผลผลิต ตลาดสี่มุมเมืองคาดว่าปลายปีน่าจะเริ่มเห็นผลพร้อมกับทิศทางการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

นายสมัชชา เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการสายงานบริหารตลาด เผยว่า ในปีนี้ตลาดสี่มุมเมืองจะมุ่งการพัฒนาตลาดไปที่การทำมาตรฐานสินค้า โดยจะเริ่มจากผักซึ่งเป็นผลผลิตหลักที่เข้าสู่ตลาด ที่มีปริมาณและมูลค่าเป็นจำนวนมาก ในเบื้องต้นของโครงการดังกล่าวจะนำร่องการทำมาตรฐานผักจำนวน 8 ชนิด ได้แก่ กะหล่ำปลี, คะน้า, พริก, ผักบุ้งจีน, ผักกาดขาวปลี, มะเขือ, แตงกวา และกวางตุ้ง


สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้ สืบเนื่องมาจากตลาดสี่มุมเมืองให้ความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานสินค้าเพื่อใช้เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้ขาย ให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพสินค้าที่ซื้อขาย ลดปัญหาขัดแย้งจากความไม่เข้าใจตรงกันในเรื่องของมาตรฐานสินค้า ประกอบไปด้วย ลักษณะประจำสายพันธุ์ ขนาด คุณภาพ น้ำหนัก บรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า ซึ่งเมื่อจัดทำมาตรฐานสินค้าตลาดสี่มุมเมืองเสร็จเรียบร้อย จะทำให้การตัดสินใจซื้อขายเปลี่ยนมือได้อย่างรวดเร็ว สะดวกทำให้เวลาในการซื้อขายลดลง และยุติธรรมทั้งผู้ซื้อ ผู้ขายซึ่งการทำมาตรฐานในผักทั้ง 8 ชนิด ตลาดสี่มุมเมืองจะอิงมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับรูปแบบการซื้อขายจริงที่มีอยู่ในตลาด เพื่อผลักดันให้เกิดเป็นมาตรฐานของตลาดสี่มุมเมืองขึ้น โดยทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน อาทิ ผู้ซื้อ ก็จะได้ผลิตผักที่ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด ผู้ขายก็มีความมั่นใจในสินค้าและมีความสะดวกในการซื้อขาย ส่วนตลาดก็มีพื้นที่จัดสรรและหมุนเวียนเพื่อการซื้อขายผลผลิตสินค้าเกษตรมากขึ้น ภายใต้ความเป็นธรรมในการค้าขายสินค้า
 

ด้าน นายวิทยา สุขเสริม ผู้จัดการฝ่ายจัดพื้นที่ผัก กล่าวเสริมว่า สำหรับรายละเอียดและขอบเขตในการจัดทำมาตรฐานสินค้าในผักทั้ง 8 ชนิด เริ่มจากข้อกำหนดที่ว่าด้วยคุณภาพ อาทิ อายุพอเหมาะ ระยะเวลาในการเก็บผลผลิต ความสมบูรณ์สมส่วน สี รูปร่าง และลักษณะภายนอกตรงตามพันธุ์ ไม่มีตำหนิจากโรคและแมลง สะอาดไม่มีสิ่งเจือปน และอื่นๆ เพิ่มเติมตามชนิดของสินค้า ส่วนการจำแนกชั้นจะแบ่งเป็น ชั้นพิเศษ ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง ด้านขนาดวัดกันที่น้ำหนัก เส้นรอบวง เส้นผ่าศูนย์กลาง โดยจะมีข้อกำหนดความคลาดเคลื่อนหรืออนุโลมในกรณีที่สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
 

นอกจากมาตรฐานเบื้องต้นของผลผลิตแล้วยังรวมไปถึงข้อกำหนดว่าด้วยการจัดเสนอผลผลิต เช่น ความสม่ำเสมอ การบรรจุใส่ภาชนะ การจัดเสนอ และข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องของเครื่องหมายการค้า ได้แก่ ชื่อผู้บรรจุ หรือผู้ส่งพร้อมที่อยู่ เครื่องหมายการค้า ชื่อผลิตผล แหล่งกำเนิดผลิตผล ข้อกำหนดทางการค้า และเครื่องหมายควบคุมทางราชการ ทั้งนี้รูปแบบการจัดทำมาตรฐานที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงแนวทางหลักที่วางไว้ สามารถปรับ ลด หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดในด้านต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมตามสภาพความเป็นจริงตามเห็นสมควรต่อไป


สุดท้ายนายวิทยา บอกว่า การทำมาตรฐานดังกล่าวน่าจะทำให้การซื้อขายมีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งการผลักดันในเรื่องนี้ยังส่งผลให้เกษตรกรไทยผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด นำไปสู่การขายที่ได้ราคามากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้กลไกของตลาดกลางสินค้าเกษตร ที่เป็นหนึ่งในห่วงโซ่คุณภาพจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคที่มีความสำคัญไม่น้อยเช่นกัน …
 

 

  

 

 

ตลาดสี่มุมเมือง ดำเนินงานโดย : บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด 355/115-116 ม.15 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02-995-0610-3 สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 | facebook ตลาดสี่มุมเมือง