คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links

 

การค้าขาย

กฎระเบียบการค้า

 

 

     ตลาดกลางสี่มุมเมืองมีจุดมุ่งหมายให้การประกอบการค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ออกกฎระเบียบการค้าเบื้องต้น ดังนี้
1. ทำการค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ
2. ไม่ปลอมปน หรือตกแต่งสินค้า เพื่อหลอกลวงผู้ซื้อ
3. ชำระค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภค ตามอัตราและเวลาที่กำหนด
4. ห้ามจำหน่ายสินค้าในลักษณะขายปลีก
5. ห้ามจำหน่ายสินค้าผิดประเภทตามที่กำหนดไว้ในแต่ละโซนพื้นที่
6. ห้ามวางสิ่งของรุกล้ำบนถนนและบนเส้นทางในอาคารตลาด
7. ทิ้งขยะในถังหรือสถานที่รองรับที่ตลาดฯจัดไว้ให้
8. ห้ามนำขยะจากภายนอกมาทิ้งยกเว้น เศษผักผลไม้ ที่จำหน่ายในตลาด
9. ห้ามนำเศษผัก ผลไม้ ออกนอกตลาดฯโดยไม่ได้รับอนุญาต
10. ห้ามดัดแปลงแก้ไข ระบบสาธารณูปโภคของตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาต
11. ห้ามนำลังพลาสติกที่มีการลบชื่อหรือปกปิดชื่อมาใช้ในตลาด
12. ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
13. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตลาด

 

  

ตลาดสี่มุมเมือง ดำเนินงานโดย : บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด 355/115-116 ม.15 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02-995-0610-3 สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 | facebook ตลาดสี่มุมเมือง