คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links

 

แนะนำตลาด

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

         เป็นตลาดกลางผักผลไม้ชั้นนำที่มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย มุ่งมั่นในการบริการที่เป็นเลิศ ด้วยสินค้าที่ครบถ้วนปลอดภัย มีมาตรฐาน ด้วยกฎระเบียบการค้าที่ชัดเจน มีรูปแบบการซื้อขายที่รวดเร็วในราคาที่ยุติธรรม มีระบบข้อมูลข่าวสารที่เอื้อประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ค้า มีความสะอาด ความสะดวกและความสงบเรียบเรียบร้อยเป็นโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณภาพสินค้าให้มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

                                                  

พันธกิจ

        สร้างความสัมพันที่ดีและความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
        พัฒนาบุคคลากรให้เป็นมืออาชีพภายใต้คุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี
        พัฒนาระบบการทำงานและการสื่อสารให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
        สร้างมาตรฐานการค้าและการบริการให้ได้ระดับสากล
        พัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเพื่อประโยชน์ร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
        สร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
        สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน
 

 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน

 

 

 

ตลาดสี่มุมเมือง ดำเนินงานโดย : บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด 355/115-116 ม.15 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02-995-0610-3 สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 | facebook ตลาดสี่มุมเมือง