คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าเฉลี่ยรายเดือน ประจำปี
ราคาอาหารทะเล
<< 2562 2561 2560 2559 2558 >>
ราคาสินค้าเฉลี่ยรายเดือน ปี 2560 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
   1.   กุ้ง
      1.1   กุ้งกุลาดำ ใหญ่ กิโลกรัม 375.00
      1.2   กุ้งกุลาดำ กลาง กิโลกรัม 325.00
      1.3   กุ้งกุลาดำ เล็ก กิโลกรัม 250.00
   2.   ปลา
      2.1   ปลากระบอก กิโลกรัม 125.00
      2.2   ปลากะพงขาว กิโลกรัม 160.00
      2.3   ปลาเก๋า กิโลกรัม 250.00
      2.4   ปลาจาระเม็ด กิโลกรัม 190.00
      2.5   ปลาจีน กิโลกรัม 47.50
      2.6   ปลาซาบะ กิโลกรัม 72.50
      2.7   ปลาแดง กิโลกรัม 92.50
      2.8   ปลาตาเดียว กิโลกรัม 115.00
      2.9   ปลาทูกัง กิโลกรัม 97.50
      2.10   ปลาน้ำดอกไม้ กิโลกรัม 115.00
      2.11   ปลาอินทรีย์ กิโลกรัม 240.00
      2.12   ปลาโอ กิโลกรัม 72.50
      2.13   ปลาบด กิโลกรัม 67.50
   3.   ปลาหมึก
      3.1   หมึกไข่ ใหญ่ กิโลกรัม 230.00
      3.2   หมึกไข่ กลาง กิโลกรัม 200.00
      3.3   หมึกไข่ เล็ก กิโลกรัม 180.00
      3.4   หมึกกล้วย กิโลกรัม 230.00
   4.   ปู
      4.1   ปูม้า ตัว กิโลกรัม 395.00
      4.2   ปูม้า แกะ กิโลกรัม 900.00
   5.   หอย
      5.1   หอยแครง กิโลกรัม 130.00
      5.2   หอยลาย กิโลกรัม 120.00
ตลาดสี่มุมเมือง ดำเนินงานโดย : บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด 355/115-116 ม.15 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02-995-0610-3 สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 | facebook ตลาดสี่มุมเมือง