คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาดอกไม้ในประเทศ
ราคาสินค้าประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กุหลาบ
      1.1   กุหลาบหนู ร้อยละ 50 50 50 - -
      1.2   กุหลาบมอญ กำ 55 60 50 -25.00 -31.25%
      1.3   กุหลาบมอญ ช่อ ร้อยละ 70 70 70 25.00 55.56%
      1.4   กุหลาบมอญ ตัดดอก ร้อยละ 50 50 50 - -
      1.5   กุหลาบเชียงใหม่ กิ่งใหญ่ ร้อยละ 480 480 480 - -
      1.6   กุหลาบเชียงใหม่ กิ่งรอง ร้อยละ 360 360 360 - -
      1.7   กุหลาบตาก ร้อยละ 70 70 70 - -
      1.8   กุหลาบตาก กิ่งใหญ่ ร้อยละ 400 400 400 - -
      1.9   กุหลาบตาก กิ่งรอง ร้อยละ 240 240 240 - -
   2.   แกลดิโอรัส
      2.1   แกลดิโอรัส กำ 70 70 70 - -
   3.   ขิงแดง
      3.1    80 80 80 - -
      3.2   ขิงแดง ดอก 9.5 13 6 - -
      3.3   ขิงชินโต ดอก 6 6 6 - -
   4.   คัตเตอร์
      4.1   คัตเตอร์เชียงใหม่ กำ 90 90 90 - -
   5.   คาร์เนชั่น
      5.1    100 100 100 -50.00 -33.33%
      5.2   คาร์เนชั่นเชียงใหม่ ดอก 6 6 6 -94.00 -94.00%
   6.   จำปี
      6.1    110 120 100 - -
      6.2   จำปี ร้อยละ 60 60 60 -10.00 -14.29%
   7.   ดาวเรือง
      7.1   ดาวเรือง ตัดกิ่ง ร้อยละ 150 160 140 -15.00 -9.09%
      7.2   ดาวเรือง ตัดดอก ร้อยละ 110 120 100 -20.00 -15.38%
   8.   ดาหลา
      8.1   ดาหลา ดอก 40 40 40 35.00 700.00%
   9.   บัวหลวง
      9.1   บัวหลวงสีขาว กำ 25 30 20 2.50 11.11%
      9.2   บัวหลวงสีแดง กำ 25 30 20 2.50 11.11%
   10.   บานไม้รู้โรย
      10.1    8 8 8 - -
      10.2   บานไม้รู้โรย กิโลกรัม 60 60 60 - -
   11.   เบญจมาส
      11.1   เบญจมาสเชียงใหม่ ดอก 8 8 8 - -
   12.   เบิร์ด
      12.1   เบิร์ด ดอก 3 3 3 1.00 50.00%
   13.   พุด
      13.1   พุด ลิตร 50 50 50 - -
   14.   มะลิ
      14.1   มะลิแช่ ลิตร 200 200 200 100.00 100.00%
      14.2   มะลิดิบ ลิตร 100 100 100 -100.00 -50.00%
   15.   มัม
      15.1   มัม รอง กำ 100 100 100 - -
      15.2   มัม ใหญ่ กำ 100 100 100 - -
   16.   ไม้กำเตย
      16.1   ไม้กำเตย ร้อยละ 1,300 1,300 1,300 - -
   17.   เยอบีร่า
12