คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาดอกไม้ในประเทศ
ราคาสินค้าประจำวันที่ 17 มกราคม 2562 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กุหลาบ
      1.1   กุหลาบหนู ร้อยละ 45 50 40 - -
      1.2   กุหลาบมอญ ตัดดอก ร้อยละ 45 50 40 - -
      1.3   กุหลาบเชียงใหม่ กิ่งใหญ่ ร้อยละ 140 140 140 - -
      1.4   กุหลาบเชียงใหม่ กิ่งรอง ร้อยละ 220 220 220 - -
      1.5   กุหลาบตาก กิ่งใหญ่ ร้อยละ 560 560 560 - -
      1.6   กุหลาบตาก กิ่งรอง ร้อยละ 360 360 360 - -
   2.   แกลดิโอรัส
      2.1   แกลดิโอรัส กำ 80 80 80 10.00 14.29%
   3.   ขิงแดง
      3.1    80 80 80 - -
   4.   คัตเตอร์
      4.1   คัตเตอร์เชียงใหม่ กำ 80 80 80 - -
   5.   คาร์เนชั่น
      5.1    100 100 100 -50.00 -33.33%
      5.2   คาร์เนชั่นเชียงใหม่ ดอก 6 6 6 -114.00 -95.00%
   6.   จำปี
      6.1    110 120 100 - -
      6.2   จำปี ร้อยละ 60 60 60 - -
   7.   ดาวเรือง
      7.1   ดาวเรือง ตัดกิ่ง ร้อยละ 110 120 100 - -
      7.2   ดาวเรือง ตัดดอก ร้อยละ 70 80 60 - -
   8.   บัวหลวง
      8.1   บัวหลวงสีขาว กำ 37.5 40 35 7.50 25.00%
      8.2   บัวหลวงสีแดง กำ 37.5 40 35 7.50 25.00%
   9.   บานไม้รู้โรย
      9.1    8 8 8 - -
      9.2   บานไม้รู้โรย กิโลกรัม 60 60 60 - -
   10.   เบญจมาส
      10.1   เบญจมาสเชียงใหม่ ดอก 8 8 8 - -
   11.   พุด
      11.1   พุด ลิตร 100 100 100 - -
   12.   มะลิ
      12.1   มะลิแช่ ลิตร 350 350 350 - -
      12.2   มะลิดิบ ลิตร 600 600 600 - -
   13.   มัม
      13.1   มัม รอง กำ 80 80 80 -70.00 -46.67%
      13.2   มัม ใหญ่ กำ 80 80 80 - -
   14.   ไม้กำเตย
      14.1   ไม้กำเตย ร้อยละ 1,100 1,200 1,000 -100.00 -8.33%
   15.   เยอบีร่า
      15.1   เยอบีร่า เชียงใหม่ ดอก 4 4 4 - -
   16.   รัก
      16.1   รัก ลิตร 55 60 50 - -
   17.   ลิลลี่
      17.1   ลิลลี่ เชียงใหม่ กำ 250 250 250 - -
   18.   สร้อยทอง
      18.1   สร้อยทอง ยาว กำ 80 80 80 -20.00 -20.00%
      18.2   สร้อยทอง สั้น กำ 55 60 50 5.00 10.00%
   19.   สเปรย์
12