คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาดอกไม้ในประเทศ
ราคาสินค้าประจำวันที่ 24 กันยายน 2560 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กุหลาบ
      1.1   กุหลาบหนู ร้อยละ 50 50 50 - -
      1.2   กุหลาบมอญ กำ 55 60 50 -25.00 -31.25%
      1.3   กุหลาบมอญ ช่อ ร้อยละ 45 50 40 7.50 20.00%
      1.4   กุหลาบมอญ ตัดดอก ร้อยละ 50 50 50 - -
      1.5   กุหลาบเชียงใหม่ กิ่งใหญ่ ร้อยละ 480 480 480 -120.00 -20.00%
      1.6   กุหลาบเชียงใหม่ กิ่งรอง ร้อยละ 360 360 360 -40.00 -10.00%
      1.7   กุหลาบตาก ร้อยละ 70 70 70 - -
      1.8   กุหลาบตาก กิ่งใหญ่ ร้อยละ 420 420 420 - -
      1.9   กุหลาบตาก กิ่งรอง ร้อยละ 260 260 260 - -
   2.   แกลดิโอรัส
      2.1   แกลดิโอรัส กำ 70 70 70 - -
   3.   ขิงแดง
      3.1   ขิงแดง ดอก 9.5 13 6 - -
      3.2   ขิงชินโต ดอก 6 6 6 - -
   4.   คัตเตอร์
      4.1   คัตเตอร์เชียงใหม่ กำ 70 70 70 - -
   5.   คาร์เนชั่น
      5.1   คาร์เนชั่นเชียงใหม่ ดอก 6 6 6 - -
   6.   จำปี
      6.1   จำปี ร้อยละ 100 100 100 10.00 11.11%
   7.   ดาวเรือง
      7.1   ดาวเรือง ตัดกิ่ง ร้อยละ 100 100 100 -10.00 -9.09%
      7.2   ดาวเรือง ตัดดอก ร้อยละ 40 40 40 -30.00 -42.86%
   8.   ดาหลา
      8.1   ดาหลา ดอก 40 40 40 35.00 700.00%
   9.   บัวหลวง
      9.1   บัวหลวงสีขาว กำ 15 15 15 -10.00 -40.00%
      9.2   บัวหลวงสีแดง กำ 15 15 15 -10.00 -40.00%
   10.   บานไม้รู้โรย
      10.1   บานไม้รู้โรย กิโลกรัม 80 80 80 -60.00 -42.86%
   11.   เบญจมาส
      11.1   เบญจมาสเชียงใหม่ ดอก 8 8 8 - -
   12.   เบิร์ด
      12.1   เบิร์ด ดอก 3 3 3 1.00 50.00%
   13.   พุด
      13.1   พุด ลิตร 100 100 100 - -
   14.   มะลิ
      14.1   มะลิแช่ ลิตร 150 150 150 -100.00 -40.00%
      14.2   มะลิดิบ ลิตร 500 500 500 100.00 25.00%
   15.   มัม
      15.1   มัม รอง กำ 80 80 80 -10.00 -11.11%
      15.2   มัม ใหญ่ กำ 100 100 100 - -
   16.   ไม้กำเตย
      16.1   ไม้กำเตย ร้อยละ 850 900 800 -100.00 -10.53%
   17.   เยอบีร่า
      17.1   เยอบีร่า เชียงใหม่ ดอก 4 4 4 - -
   18.   รัก
      18.1   รัก ลิตร 60 60 60 -15.00 -20.00%
   19.   ลิลลี่
12