คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาอาหารทะเล
ราคาสินค้าประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กุ้ง
      1.1   กุ้งกุลาดำ ใหญ่ กิโลกรัม 310 310 310 - -
      1.2   กุ้งกุลาดำ กลาง กิโลกรัม 290 290 290 - -
      1.3   กุ้งกุลาดำ เล็ก กิโลกรัม 197.5 210 185 - -
   2.   ปลา
      2.1   ปลากระบอก กิโลกรัม 115 120 110 - -
      2.2   ปลากะพงขาว กิโลกรัม 175 200 150 - -
      2.3   ปลากะพงแดง กิโลกรัม 185 185 185 - -
      2.4   ปลาเก๋า กิโลกรัม 100 100 100 - -
      2.5   ปลาจาระเม็ด กิโลกรัม 160 160 160 - -
      2.6   ปลาจีน กิโลกรัม 65 65 65 - -
      2.7   ปลาซาบะ กิโลกรัม 70 70 70 - -
      2.8   ปลาแดง กิโลกรัม 95 95 95 - -
      2.9   ปลาตาเดียว กิโลกรัม 147.5 150 145 - -
      2.10   ปลาทูกัง กิโลกรัม 97.5 100 95 - -
      2.11   ปลาน้ำดอกไม้ กิโลกรัม 102.5 110 95 - -
      2.12   ปลาอินทรีย์ กิโลกรัม 270 320 220 - -
      2.13   ปลาโอ กิโลกรัม 70 70 70 - -
      2.14   ปลาบด กิโลกรัม 75 75 75 - -
   3.   ปลาหมึก
      3.1   หมึกไข่ ใหญ่ กิโลกรัม 280 280 280 - -
      3.2   หมึกไข่ กลาง กิโลกรัม 230 230 230 - -
      3.3   หมึกไข่ เล็ก กิโลกรัม 195 195 195 - -
      3.4   หมึกกล้วย กิโลกรัม 225 240 210 - -
   4.   ปู
      4.1   ปูม้า ตัว กิโลกรัม 187.5 200 175 - -
      4.2   ปูม้า แกะ กิโลกรัม 900 1,000 800 - -
   5.   หอย
      5.1   หอยแครง กิโลกรัม 155 170 140 - -
      5.2   หอยลาย กิโลกรัม 140 150 130 - -