คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาอาหารทะเล
ราคาสินค้าประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2560 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กุ้ง
      1.1   กุ้งกุลาดำ ใหญ่ กิโลกรัม 375 375 375 - -
      1.2   กุ้งกุลาดำ กลาง กิโลกรัม 325 325 325 - -
      1.3   กุ้งกุลาดำ เล็ก กิโลกรัม 250 250 250 - -
   2.   ปลา
      2.1   ปลากระบอก กิโลกรัม 125 130 120 - -
      2.2   ปลากะพงขาว กิโลกรัม 160 160 160 - -
      2.3   ปลาเก๋า กิโลกรัม 250 250 250 - -
      2.4   ปลาจาระเม็ด กิโลกรัม 190 190 190 - -
      2.5   ปลาจีน กิโลกรัม 47.5 50 45 - -
      2.6   ปลาซาบะ กิโลกรัม 72.5 80 65 - -
      2.7   ปลาแดง กิโลกรัม 92.5 100 85 - -
      2.8   ปลาตาเดียว กิโลกรัม 115 120 110 - -
      2.9   ปลาทูกัง กิโลกรัม 97.5 100 95 - -
      2.10   ปลาน้ำดอกไม้ กิโลกรัม 115 130 100 - -
      2.11   ปลาอินทรีย์ กิโลกรัม 240 280 200 - -
      2.12   ปลาโอ กิโลกรัม 72.5 75 70 - -
      2.13   ปลาบด กิโลกรัม 67.5 70 65 - -
   3.   ปลาหมึก
      3.1   หมึกไข่ ใหญ่ กิโลกรัม 230 240 220 - -
      3.2   หมึกไข่ กลาง กิโลกรัม 200 200 200 - -
      3.3   หมึกไข่ เล็ก กิโลกรัม 180 180 180 - -
      3.4   หมึกกล้วย กิโลกรัม 230 240 220 - -
   4.   ปู
      4.1   ปูม้า กิโลกรัม 320 350 290 - -
      4.2   ปูม้า ตัว กิโลกรัม 395 395 395 - -
      4.3   ปูม้า แกะ กิโลกรัม 900 900 900 - -
   5.   หอย
      5.1   หอยแครง กิโลกรัม 130 130 130 - -
      5.2   หอยลาย กิโลกรัม 120 120 120 - -