คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาอาหารทะเล
ราคาสินค้าประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2561 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กุ้ง
      1.1   กุ้งกลาดำ กิโลกรัม 340 395 285 - -
      1.2   กุ้งกุลาดำ ใหญ่ กิโลกรัม 300 300 300 - -
      1.3   กุ้งกุลาดำ กลาง กิโลกรัม 260 260 260 - -
      1.4   กุ้งกุลาดำ เล็ก กิโลกรัม 200 200 200 - -
      1.5   กุ้งแชบ๊วย กิโลกรัม 147.5 195 100 - -
   2.   ปลา
      2.1   ปลากระบอก กิโลกรัม 125 130 120 - -
      2.2   ปลากะพงขาว กิโลกรัม 165 190 140 - -
      2.3   ปลากะพงแดง กิโลกรัม 192.5 200 185 - -
      2.4   ปลาเก๋า กิโลกรัม 90 90 90 - -
      2.5   ปลาจาระเม็ด กิโลกรัม 140 150 130 - -
      2.6   ปลาจีน กิโลกรัม 47.5 50 45 - -
      2.7   ปลาซาบะ กิโลกรัม 72.5 80 65 - -
      2.8   ปลาแดง กิโลกรัม 92.5 100 85 - -
      2.9   ปลาตาเดียว กิโลกรัม 125 130 120 - -
      2.10   ปลาทูกัง กิโลกรัม 97.5 100 95 - -
      2.11   ปลาน้ำดอกไม้ กิโลกรัม 110 130 90 - -
      2.12   ปลาอินทรีย์ กิโลกรัม 210 220 200 - -
      2.13   ปลาโอ กิโลกรัม 72.5 75 70 - -
      2.14   ปลาบด กิโลกรัม 67.5 70 65 - -
   3.   ปลาหมึก
      3.1   หมึกไข่ กิโลกรัม 187.5 210 165 - -
      3.2   หมึกไข่ ใหญ่ กิโลกรัม 230 240 220 - -
      3.3   หมึกไข่ กลาง กิโลกรัม 200 200 200 - -
      3.4   หมึกไข่ เล็ก กิโลกรัม 180 180 180 - -
      3.5   หมึกกล้วย กิโลกรัม 230 240 220 - -
   4.   ปู
      4.1   ปูม้า กิโลกรัม 320 350 290 - -
      4.2   ปูม้า ตัว กิโลกรัม 305 305 305 - -
      4.3   ปูม้า แกะ กิโลกรัม 900 900 900 - -
   5.   หอย
      5.1   หอยแครง กิโลกรัม 140 150 130 - -
      5.2   หอยลาย กิโลกรัม 135 150 120 - -