คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาอาหารทะเล
ราคาสินค้าประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กุ้ง
      1.1   กุ้งกุลาดำ ใหญ่ กิโลกรัม 320 320 320 - -
      1.2   กุ้งกุลาดำ กลาง กิโลกรัม 300 300 300 - -
      1.3   กุ้งกุลาดำ เล็ก กิโลกรัม 210 210 210 - -
   2.   ปลา
      2.1   ปลากระบอก กิโลกรัม 115 120 110 - -
      2.2   ปลากะพงขาว กิโลกรัม 175 200 150 - -
      2.3   ปลากะพงแดง กิโลกรัม 185 185 185 - -
      2.4   ปลาเก๋า กิโลกรัม 100 100 100 - -
      2.5   ปลาจาระเม็ด กิโลกรัม 150 165 135 - -
      2.6   ปลาจีน กิโลกรัม 72.5 75 70 - -
      2.7   ปลาซาบะ กิโลกรัม 80 85 75 - -
      2.8   ปลาแดง กิโลกรัม 97.5 100 95 - -
      2.9   ปลาตาเดียว กิโลกรัม 155 160 150 - -
      2.10   ปลาทูกัง กิโลกรัม 97.5 100 95 - -
      2.11   ปลาน้ำดอกไม้ กิโลกรัม 115 120 110 - -
      2.12   ปลาอินทรีย์ กิโลกรัม 270 320 220 - -
      2.13   ปลาโอ กิโลกรัม 77.5 80 75 - -
      2.14   ปลาบด กิโลกรัม 75 75 75 - -
   3.   ปลาหมึก
      3.1   หมึกไข่ กิโลกรัม 280 280 280 - -
      3.2   หมึกไข่ ใหญ่ กิโลกรัม 310 310 310 - -
      3.3   หมึกไข่ กลาง กิโลกรัม 240 240 240 - -
      3.4   หมึกไข่ เล็ก กิโลกรัม 200 200 200 - -
      3.5   หมึกกล้วย กิโลกรัม 225 240 210 - -
   4.   ปู
      4.1   ปูม้า กิโลกรัม 187.5 200 175 - -
      4.2   ปูม้า ตัว กิโลกรัม 187.5 200 175 - -
      4.3   ปูม้า แกะ กิโลกรัม 900 1,000 800 - -
   5.   หอย
      5.1   หอยแครง กิโลกรัม 145 145 145 - -
      5.2   หอยลาย กิโลกรัม 135 135 135 - -