คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาเนื้อสัตว์
ราคาสินค้าประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   เนื้อหมู
      1.1   กระเพาะหมู กิโลกรัม 80 80 80 -5.00 -5.88%
      1.2   ขาหมู กิโลกรัม 60 60 60 -5.00 -7.69%
      1.3   ไข่ดันหมู กิโลกรัม 117.5 135 100 52.50 80.77%
      1.4   ซี่โครงหมู กิโลกรัม 100 100 100 -22.50 -18.37%
      1.5   ตับหมู กิโลกรัม 135 135 135 35.00 35.00%
      1.6   เนื้อแดงหมู กิโลกรัม 130 130 130 -10.00 -7.14%
      1.7   เนื้อสันใน-นอกหมู กิโลกรัม 135 135 135 -2.50 -1.82%
      1.8   เนื้อสามชั้นหมู กิโลกรัม 135 135 135 -5.00 -3.57%
      1.9   ปอดหมู กิโลกรัม 20 20 20 - -
      1.10   หมู กิโลกรัม 50 50 50 -5.00 -9.09%
      1.11   ไส้ตันหมู กิโลกรัม 160 160 160 -5.00 -3.03%
      1.12   ไส้อ่อนหมู กิโลกรัม 130 130 130 -5.00 -3.70%
      1.13   หัวใจหมู กิโลกรัม 70 70 70 -5.00 -6.67%
      1.14   หัวหมูสด กิโลกรัม 90 90 90 -5.00 -5.26%
      1.15   หัวหมูพะโล้ กิโลกรัม 100 100 100 -5.00 -4.76%
      1.16   เนื้อหมูบด กิโลกรัม 120 120 120 -5.00 -4.00%
   2.   เนื้อวัว
      2.1   ขอบกระด้งเนื้อ กิโลกรัม 120 120 120 - -
      2.2   ขี้ริ้วเนื้อ กิโลกรัม 200 200 200 - -
      2.3   เครื่องในเนื้อ กิโลกรัม 120 120 120 - -
      2.4   ดอกจอกเนื้อ กิโลกรัม 120 120 120 - -
      2.5   ตับเนื้อ กิโลกรัม 230 230 230 - -
      2.6   น่องเนื้อ กิโลกรัม 220 220 220 - -
      2.7   เนื้อซี่โครงเนื้อ กิโลกรัม 200 200 200 - -
      2.8   เนื้อแดงเนื้อ กิโลกรัม 230 230 230 - -
      2.9   เนื้อปลีกเนื้อ กิโลกรัม 210 210 210 - -
      2.10   ม้ามเนื้อ กิโลกรัม 150 150 150 - -
      2.11   ลิ้นเนื้อ กิโลกรัม 200 200 200 - -
      2.12   เศษเนื้อ กิโลกรัม 120 120 120 - -
      2.13   สันคอเนื้อ กิโลกรัม 210 210 210 - -
      2.14   หัวใจเนื้อ กิโลกรัม 200 200 200 - -
      2.15   เนื้อวัวบด กิโลกรัม 220 220 220 - -