คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาเนื้อสัตว์
ราคาสินค้าประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   เนื้อหมู
      1.1   กระเพาะหมู กิโลกรัม 85 85 85 - -
      1.2   ขาหมู กิโลกรัม 65 65 65 7.00 12.07%
      1.3   ไข่ดันหมู กิโลกรัม 85 85 85 - -
      1.4   ซี่โครงหมู กิโลกรัม 114.5 134 95 6.00 5.53%
      1.5   ตับหมู กิโลกรัม 90 90 90 - -
      1.6   เนื้อแดงหมู กิโลกรัม 120 120 120 - -
      1.7   เนื้อสันใน-นอกหมู กิโลกรัม 118 118 118 11.00 10.28%
      1.8   เนื้อสามชั้นหมู กิโลกรัม 128 128 128 10.00 8.47%
      1.9   ปอดหมู กิโลกรัม 25 25 25 - -
      1.10   หมู กิโลกรัม 60 60 60 - -
      1.11   ไส้ตันหมู กิโลกรัม 160 160 160 - -
      1.12   ไส้อ่อนหมู กิโลกรัม 136 136 136 6.00 4.62%
      1.13   หัวใจหมู กิโลกรัม 80 80 80 - -
      1.14   หัวหมูสด กิโลกรัม 85 85 85 - -
      1.15   หัวหมูพะโล้ กิโลกรัม 100 100 100 - -
      1.16   เนื้อหมูบด กิโลกรัม 100 100 100 - -
   2.   เนื้อวัว
      2.1   ขอบกระด้งเนื้อ กิโลกรัม 220 220 220 - -
      2.2   ขี้ริ้วเนื้อ กิโลกรัม 220 220 220 - -
      2.3   เครื่องในเนื้อ กิโลกรัม 130 130 130 - -
      2.4   ดอกจอกเนื้อ กิโลกรัม 220 220 220 - -
      2.5   ตับเนื้อ กิโลกรัม 230 230 230 - -
      2.6   น่องเนื้อ กิโลกรัม 220 220 220 - -
      2.7   เนื้อซี่โครงเนื้อ กิโลกรัม 200 200 200 - -
      2.8   เนื้อแดงเนื้อ กิโลกรัม 230 230 230 - -
      2.9   เนื้อปลีกเนื้อ กิโลกรัม 220 220 220 - -
      2.10   ม้ามเนื้อ กิโลกรัม 180 180 180 - -
      2.11   ลิ้นเนื้อ กิโลกรัม 220 220 220 - -
      2.12   เศษเนื้อ กิโลกรัม 130 130 130 - -
      2.13   สันคอเนื้อ กิโลกรัม 220 220 220 - -
      2.14   หัวใจเนื้อ กิโลกรัม 200 200 200 - -
      2.15   เนื้อวัวบด กิโลกรัม 220 220 220 - -