คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาของแห้ง
ราคาสินค้าประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2562 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   หอมแห้ง
      1.1   หอมแดงจุก (คละ) กิโลกรัม 30 30 30 3.00 11.11%
      1.2   หอมแดงตัดจุก กิโลกรัม 37 38 36 - -
      1.3   หอมแดงตัดจุก เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 37 38 36 - -
      1.4   หอมแดงตัดจุก เบอร์กลาง กิโลกรัม 45 45 45 - -
      1.5   หอมแดงตัดจุก เบอร์เล็ก กิโลกรัม 20 20 20 2.00 11.11%
      1.6   หอมแดงตัดจุก (คละ) กิโลกรัม 24 25 23 - -
      1.7   หอมแขก กิโลกรัม 17 18 16 - -
      1.8   หอมหัวใหญ่ไทย เบอร์ 1 กิโลกรัม 15 15 15 - -
      1.9   หอมหัวใหญ่ไทย เบอร์ 2 กิโลกรัม 13 13 13 - -
      1.10   หอมหัวใหญ่ไทย เบอร์ 3 กิโลกรัม 18 18 18 - -
      1.11   หอมหัวใหญ่นอก กิโลกรัม 23.5 25 22 - -
   2.   กระเทียมแห้ง
      2.1   กระเทียมจุก กิโลกรัม 60 60 60 - -
      2.2   กระเทียมหัวใหญ่ กิโลกรัม 41 42 40 - -
      2.3   กระเทียมหัวใหญ่ เบอร์ 1 กิโลกรัม 41 42 40 - -
      2.4   กระเทียมหัวใหญ่ เบอร์ 2 กิโลกรัม 34 35 33 - -
      2.5   กระเทียมหัวใหญ่ เบอร์ 3 กิโลกรัม 31 32 30 - -
      2.6   กระเทียมแกะ กลีบใหญ่ กิโลกรัม 40 40 40 - -
   3.   พริกแห้ง
      3.1   พริกขี้หนูแห้ง กิโลกรัม 90 90 90 - -
      3.2   พริกขี้หนูแห้งจินดา กิโลกรัม 85 85 85 - -
      3.3   พริกขี้หนูแห้งยอดสน กิโลกรัม 140 140 140 - -
      3.4   พริกแห้งเม็ดใหญ่ กิโลกรัม 70 70 70 - -
      3.5   พริกชี้ฟ้าแห้ง กิโลกรัม 80 80 80 - -
   4.   มะขามเปียก
      4.1   มะขามเปียกแกะ กิโลกรัม 43.5 45 42 - -