คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาของแห้ง
ราคาสินค้าประจำวันที่ 17 มกราคม 2562 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   หอมแห้ง
      1.1   หอมแดงจุก (คละ) กิโลกรัม 27 27 27 -3.00 -10.00%
      1.2   หอมแดงตัดจุก เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 55 55 55 25.00 83.33%
      1.3   หอมแดงตัดจุก เบอร์กลาง กิโลกรัม 45 45 45 - -
      1.4   หอมแดงตัดจุก เบอร์เล็ก กิโลกรัม 18 18 18 -7.00 -28.00%
      1.5   หอมแดงตัดจุก (คละ) กิโลกรัม 60 60 60 - -
      1.6   หอมแขก กิโลกรัม 20 20 20 - -
      1.7   หอมหัวใหญ่ไทย เบอร์ 1 กิโลกรัม 24 24 24 -1.00 -4.00%
      1.8   หอมหัวใหญ่ไทย เบอร์ 2 กิโลกรัม 23 23 23 - -
      1.9   หอมหัวใหญ่ไทย เบอร์ 3 กิโลกรัม 18 18 18 - -
      1.10   หอมหัวใหญ่นอก กิโลกรัม 24 24 24 -1.00 -4.00%
   2.   กระเทียมแห้ง
      2.1   กระเทียมจุก กิโลกรัม 60 60 60 - -
      2.2   กระเทียมหัวใหญ่ เบอร์ 1 กิโลกรัม 42 42 42 - -
      2.3   กระเทียมหัวใหญ่ เบอร์ 2 กิโลกรัม 28 28 28 -2.00 -6.67%
      2.4   กระเทียมหัวใหญ่ เบอร์ 3 กิโลกรัม 20 20 20 -20.00 -50.00%
      2.5   กระเทียมแกะ กลีบใหญ่ กิโลกรัม 48 48 48 10.00 26.32%
   3.   พริกแห้ง
      3.1   พริกขี้หนูแห้ง กิโลกรัม 90 90 90 - -
      3.2   พริกขี้หนูแห้งจินดา กิโลกรัม 85 85 85 - -
      3.3   พริกขี้หนูแห้งยอดสน กิโลกรัม 150 150 150 - -
      3.4   พริกแห้งเม็ดใหญ่ กิโลกรัม 85 85 85 - -
      3.5   พริกชี้ฟ้าแห้ง กิโลกรัม 80 80 80 - -
   4.   มะขามเปียก
      4.1   มะขามเปียกแกะ กิโลกรัม 52 52 52 2.00 4.00%