คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผลไม้ฤดูกาล
ราคาสินค้าประจำวันที่ 23 มกราคม 2561 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กระท้อน
      1.1   กระท้อนขันทองเบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 20 20 20 -2.00 -9.09%
      1.2   กระท้อนขันทองเบอร์กลาง กิโลกรัม 18 18 18 - -
      1.3   กระท้อนขันทองเบอร์เล็ก กิโลกรัม 15 15 15 - -
      1.4   กระท้อนทองกำมะยี่เบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 20 20 20 - -
      1.5   กระท้อนทองกำมะยี่เบอร์กลาง กิโลกรัม 15 15 15 - -
      1.6   กระท้อนทองกำมะยี่เบอร์เล็ก กิโลกรัม 12 12 12 - -
      1.7   กระท้อนทับทิมเบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 10 10 10 2.00 25.00%
      1.8   กระท้อนทับทิมเบอร์กลาง กิโลกรัม 6 6 6 1.00 20.00%
      1.9   กระท้อนทับทิมเบอร์เล็ก กิโลกรัม 4 4 4 1.00 33.33%
      1.10   กระท้อนทิพย์รสเบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 18 18 18 - -
      1.11   กระท้อนทิพย์รสเบอร์กลาง กิโลกรัม 15 15 15 - -
      1.12   กระท้อนทิพย์รสเบอร์เล็ก กิโลกรัม 12 12 12 - -
      1.13   กระท้อนนิ่มนวลเบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 22 22 22 -3.00 -12.00%
      1.14   กระท้อนนิ่มนวลเบอร์กลาง กิโลกรัม 15 15 15 -5.00 -25.00%
      1.15   กระท้อนนิ่มนวลเบอร์เล็ก กิโลกรัม 12 12 12 -3.00 -20.00%
      1.16   กระท้อนปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 30 30 30 - -
      1.17   กระท้อนปุยฝ้ายเบอร์กลาง กิโลกรัม 25 25 25 - -
      1.18   กระท้อนปุยฝ้ายเบอร์เล็ก กิโลกรัม 22 22 22 - -
      1.19   กระท้อนอิล่าเบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 30 30 30 - -
      1.20   กระท้อนอิล่าเบอร์กลาง กิโลกรัม 25 25 25 - -
      1.21   กระท้อนอิล่าเบอร์เล็ก กิโลกรัม 22 22 22 - -
   2.   แก้วมังกร
      2.1   แก้วมังกรไทยเบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 50 50 50 - -
      2.2   แก้วมังกรไทยเบอร์กลาง กิโลกรัม 45 45 45 - -
      2.3   แก้วมังกรไทยเบอร์เล็ก กิโลกรัม 35 35 35 - -
      2.4   แก้วมังกรเวียดนามเบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 35 35 35 - -
      2.5   แก้วมังกรเวียดนามเบอร์กลาง กิโลกรัม 32 32 32 - -
      2.6   แก้วมังกรเวียดนามเบอร์เล็ก กิโลกรัม 30 30 30 - -
   3.   เงาะ
      3.1   เงาะโรงเรียน กิโลกรัม 37.5 40 35 15.50 70.45%
      3.2   เงาะโรงเรียน(ลัง) กิโลกรัม 60 60 60 - -
      3.3   เงาะโรงเรียน(โกย) กิโลกรัม 23 23 23 - -
      3.4   เงาะสีชมพู (คละ) กิโลกรัม 22 22 22 - -
   4.   ทับทิม
      4.1   ทับทิมเบอร์จัมโบ้ (1) กล่อง 500 500 500 - -
      4.2   ทับทิมเบอร์ใหญ่ (2) กล่อง 380 380 380 - -
      4.3   ทับทิมเบอร์กลาง (3) กล่อง 360 360 360 - -
   5.   ทุเรียน
      5.1   ทุเรียนกระดุมเกรด A (1) กิโลกรัม 95 95 95 - -
      5.2   ทุเรียนกระดุมเกรดB (2) กิโลกรัม 80 80 80 - -
      5.3   ทุเรียนกระดุมเกรด C (3) กิโลกรัม 140 140 140 50.00 55.56%
      5.4   ทุเรียนก้านยาว เกรด A (1) กิโลกรัม 120 120 120 - -
      5.5   ทุเรียนก้านยาว กิโลกรัม 120 120 120 - -
      5.6   ทุเรียนก้านยาว เกรด B (2) กิโลกรัม 90 90 90 - -
      5.7   ทุเรียนก้านยาว เกรด C (3) กิโลกรัม 60 60 60 -20.00 -25.00%
      5.8   ทุเรียนชะนี เกรด A (1) กิโลกรัม 57 57 57 2.00 3.64%
      5.9   ทุเรียนชะนี เกรด B (2) กิโลกรัม 50 50 50 - -
      5.10   ทุเรียนชะนี เกรด C (3) กิโลกรัม 50 50 50 20.00 66.67%
      5.11   ทุเรียนหมอนทอง เกรด A (1) กิโลกรัม 100 100 100 - -
12345