คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผลไม้ฤดูกาล
ราคาสินค้าประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กระท้อน
      1.1   กระท้อนทับทิมเบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 25 25 25 - -
      1.2   กระท้อนทับทิมเบอร์กลาง กิโลกรัม 20 20 20 5.00 33.33%
      1.3   กระท้อนทับทิมเบอร์เล็ก กิโลกรัม 18 18 18 8.00 80.00%
      1.4   กระท้อนปุยฝ้ายเบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 50 50 50 - -
      1.5   กระท้อนปุยฝ้ายเบอร์กลาง กิโลกรัม 45 45 45 - -
      1.6   กระท้อนปุยฝ้ายเบอร์เล็ก กิโลกรัม 35 35 35 - -
      1.7   กระท้อนอิล่า กิโลกรัม 50 50 50 - -
      1.8   กระท้อนอิล่าเบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 40 40 40 - -
      1.9   กระท้อนอิล่าเบอร์กลาง กิโลกรัม 30 30 30 - -
      1.10   กระท้อนอิล่าเบอร์เล็ก กิโลกรัม 17.5 20 15 - -
   2.   แก้วมังกร
      2.1   แก้วมังกรไทยเบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 45 45 45 - -
      2.2   แก้วมังกรไทยเบอร์กลาง กิโลกรัม 40 40 40 - -
      2.3   แก้วมังกรไทยเบอร์เล็ก กิโลกรัม 35 35 35 - -
      2.4   แก้วมังกรเวียดนามเบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 45 45 45 - -
      2.5   แก้วมังกรเวียดนามเบอร์กลาง กิโลกรัม 40 40 40 - -
      2.6   แก้วมังกรเวียดนามเบอร์เล็ก กิโลกรัม 35 35 35 - -
   3.   เงาะ
      3.1   เงาะโรงเรียน กิโลกรัม 55 55 55 - -
      3.2   เงาะโรงเรียน(ลัง) กิโลกรัม 55 55 55 20.00 57.14%
      3.3   เงาะโรงเรียน(โกย) กิโลกรัม 45 45 45 - -
      3.4   เงาะสีชมพู (คละ) กิโลกรัม 50 50 50 21.00 72.41%
   4.   ทับทิม
      4.1   ทับทิมเบอร์จัมโบ้ (1) กล่อง 380 380 380 - -
      4.2   ทับทิมเบอร์ใหญ่ (2) กล่อง 400 400 400 - -
      4.3   ทับทิมเบอร์กลาง (3) กล่อง 410 420 400 - -
   5.   ทุเรียน
      5.1   ทุเรียนกระดุมเกรด A (1) กิโลกรัม 90 100 80 - -
      5.2   ทุเรียนกระดุมเกรดB (2) กิโลกรัม 80 80 80 - -
      5.3   ทุเรียนกระดุมเกรด C (3) กิโลกรัม 110 120 100 10.00 10.00%
      5.4   ทุเรียนก้านยาว เกรด A (1) กิโลกรัม 200 200 200 50.00 33.33%
      5.5   ทุเรียนก้านยาว กิโลกรัม 120 120 120 - -
      5.6   ทุเรียนก้านยาว เกรด B (2) กิโลกรัม 170 170 170 40.00 30.77%
      5.7   ทุเรียนก้านยาว เกรด C (3) กิโลกรัม 150 150 150 80.00 114.29%
      5.8   ทุเรียนชะนี เกรด A (1) กิโลกรัม 115 120 110 - -
      5.9   ทุเรียนชะนี เกรด B (2) กิโลกรัม 77.5 85 70 - -
      5.10   ทุเรียนชะนี เกรด C (3) กิโลกรัม 60 60 60 - -
      5.11   ทุเรียนหมอนทอง เกรด A (1) กิโลกรัม 162.5 165 160 17.50 12.07%
      5.12   ทุเรียนหมอนทอง เกรด B (2) กิโลกรัม 135 140 130 - -
      5.13   ทุเรียนหมอนทอง เกรด C (3) กิโลกรัม 92.5 95 90 - -
   6.   น้อยหน่า
      6.1   น้อยหน่าเนื้อเบอร์จัมโบ้ กิโลกรัม 80 80 80 - -
      6.2   น้อยหน่าเนื้อเบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 70 70 70 - -
      6.3   น้อยหน่าเนื้อเบอร์กลาง กิโลกรัม 55 55 55 - -
      6.4   น้อยหน่าเนื้อเบอร์เล็ก กิโลกรัม 40 40 40 - -
      6.5   น้อยหน่าเนื้อเบอร์จิ๋ว กิโลกรัม 19 20 18 - -
      6.6   น้อยหน่าหนังเบอร์จัมโบ้ กิโลกรัม 80 80 80 - -
      6.7   น้อยหน่าหนังเบอร์ใหญ่ กิโลกรัม 70 70 70 - -
      6.8   น้อยหน่าหนังเบอร์กลาง กิโลกรัม 55 55 55 - -
1234