คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผลไม้ทั่วไป
ราคาสินค้าประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กล้วย
      1.1   กล้วยไข่กำแพงเพชร หวี 37.5 40 35 -10.00 -21.05%
      1.2   กล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์ใหญ่ หวี 35 40 30 - -
      1.3   กล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์กลาง หวี 22.5 25 20 - -
      1.4   กล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์เล็ก หวี 18 18 18 - -
      1.5   กล้วยน้ำว้านวล หวี 40 40 40 - -
      1.6   กล้วยน้ำว้านวลเบอร์ใหญ่ หวี 25 25 25 - -
      1.7   กล้วยน้ำว้านวลเบอร์กลาง หวี 10 10 10 - -
      1.8   กล้วยน้ำว้านวลเบอร์เล็ก หวี 5 5 5 - -
      1.9   กล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่ เข่ง 500 500 500 - -
      1.10   กล้วยหอมทองเบอร์กลาง เข่ง 300 300 300 - -
      1.11   กล้วยหอมทองเบอร์เล็ก เข่ง 250 250 250 - -
   2.   ขนุน
      2.1   ขนุนจำปากรอบ กิโลกรัม 17.5 20 15 -82.50 -82.50%
      2.2   ขนุนทองประเสริฐ กิโลกรัม 11 12 10 - -
      2.3   ขนุนมาเลย์ กิโลกรัม 13 13 13 - -
      2.4   ขนุนเหรียญบาท กิโลกรัม 17.5 20 15 - -
   3.   แคนตาลูป
      3.1   แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 32 32 32 - -
      3.2   แคนตาลูปเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 25 25 25 - -
      3.3   แคนตาลูปเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 13 13 13 - -
   4.   ชมพู่
      4.1   ชมพู่พลาสติก กิโลกรัม 18 18 18 3.00 20.00%
      4.2   ชมพู่ทับทิมจันทร์ กิโลกรัม 50 50 50 15.00 42.86%
      4.3   ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ยอด (1) กิโลกรัม 45 45 45 -5.00 -10.00%
      4.4   ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์รอง (2) กิโลกรัม 30 30 30 - -
      4.5   ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 20 20 20 - -
      4.6   ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ยอด (1) กิโลกรัม 50 50 50 10.00 25.00%
      4.7   ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์รอง (2) กิโลกรัม 35 35 35 5.00 16.67%
      4.8   ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 15 15 15 -5.00 -25.00%
      4.9   ชมพู่เพ็ชรเบอร์ยอด (1) กิโลกรัม 35 35 35 -15.00 -30.00%
      4.10   ชมพู่เพ็ชรเบอร์รอง (2) กิโลกรัม 25 25 25 - -
   5.   แตงโม
      5.1   แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 18 18 18 - -
      5.2   แตงโมกินรีเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 16 16 16 - -
      5.3   แตงโมกินรีเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 14 14 14 - -
      5.4   แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 18 18 18 - -
      5.5   แตงโมจินตหราเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 16 16 16 - -
      5.6   แตงโมจินตหราเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 14 14 14 - -
      5.7   แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 19 19 19 - -
      5.8   แตงโมตอปิโดเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 17 17 17 - -
      5.9   แตงโมตอปิโดเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 15 15 15 - -
      5.10   แตงโมน้ำผึ้งเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 25 25 25 - -
      5.11   แตงโมน้ำผึ้งเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 22 22 22 - -
      5.12   แตงโมน้ำผึ้งเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 20 20 20 - -
   6.   ฝรั่ง
      6.1   ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 12 12 12 -1.00 -7.69%
      6.2   ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 8 8 8 -1.00 -11.11%
      6.3   ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์พิเศษ (3) กิโลกรัม 5 5 5 - -
      6.4   ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 10 10 10 -2.00 -16.67%
1234