คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผลไม้ทั่วไป
ราคาสินค้าประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กล้วย
      1.1   กล้วยไข่กำแพงเพชร หวี 37.5 40 35 -10.00 -21.05%
      1.2   กล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์ใหญ่ หวี 50 50 50 - -
      1.3   กล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์กลาง หวี 40 40 40 10.00 33.33%
      1.4   กล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์เล็ก หวี 20 20 20 1.00 5.26%
      1.5   กล้วยน้ำว้านวล หวี 40 40 40 - -
      1.6   กล้วยน้ำว้านวลเบอร์ใหญ่ หวี 40 40 40 - -
      1.7   กล้วยน้ำว้านวลเบอร์กลาง หวี 20 20 20 - -
      1.8   กล้วยน้ำว้านวลเบอร์เล็ก หวี 10 10 10 - -
      1.9   กล้วยหอมทอง เข่ง 350 350 350 -70.00 -16.67%
      1.10   กล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่ เข่ง 600 600 600 100.00 20.00%
      1.11   กล้วยหอมทองเบอร์กลาง เข่ง 400 400 400 50.00 14.29%
      1.12   กล้วยหอมทองเบอร์เล็ก เข่ง 300 300 300 50.00 20.00%
   2.   ขนุน
      2.1   ขนุนจำปากรอบ กิโลกรัม 17.5 20 15 -82.50 -82.50%
      2.2   ขนุนทองประเสริฐ กิโลกรัม 19 20 18 1.00 5.56%
      2.3   ขนุนทองสุดใจ กิโลกรัม 20 20 20 8.00 66.67%
      2.4   ขนุนมาเลย์ กิโลกรัม 16.5 18 15 - -
      2.5   ขนุนเหรียญบาท กิโลกรัม 17.5 20 15 - -
   3.   แคนตาลูป
      3.1   แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 25 25 25 - -
      3.2   แคนตาลูปเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 18 18 18 -1.00 -5.26%
      3.3   แคนตาลูปเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 13 13 13 1.50 13.04%
   4.   ชมพู่
      4.1   ชมพู่พลาสติก กิโลกรัม 18 18 18 3.00 20.00%
      4.2   ชมพู่ทับทิมจันทร์ กิโลกรัม 50 50 50 15.00 42.86%
      4.3   ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ยอด (1) กิโลกรัม 35 35 35 -10.00 -22.22%
      4.4   ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์รอง (2) กิโลกรัม 25 25 25 -10.00 -28.57%
      4.5   ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 15 15 15 -5.00 -25.00%
      4.6   ชมพู่ทูลเกล้า กิโลกรัม 25 25 25 10.00 66.67%
      4.7   ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ยอด (1) กิโลกรัม 50 50 50 10.00 25.00%
      4.8   ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์รอง (2) กิโลกรัม 35 35 35 5.00 16.67%
      4.9   ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 15 15 15 -5.00 -25.00%
      4.10   ชมพู่มะเหมียว กิโลกรัม 23 23 23 5.00 27.78%
      4.11   ชมพู่เพ็ชรเบอร์ยอด (1) กิโลกรัม 50 50 50 - -
      4.12   ชมพู่เพ็ชรเบอร์รอง (2) กิโลกรัม 25 25 25 - -
      4.13   ชมพู่เพ็ชรเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 28 28 28 21.00 300.00%
   5.   แตงโม
      5.1   แตงโมกินรี กิโลกรัม 24 24 24 14.00 140.00%
      5.2   แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 14 14 14 -1.00 -6.67%
      5.3   แตงโมกินรีเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 12 12 12 -1.00 -7.69%
      5.4   แตงโมกินรีเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 10 10 10 -1.00 -9.09%
      5.5   แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 14 14 14 -1.00 -6.67%
      5.6   แตงโมจินตหราเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 12 12 12 -1.00 -7.69%
      5.7   แตงโมจินตหราเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 10 10 10 -1.00 -9.09%
      5.8   แตงโมตอปิโด กิโลกรัม 13 13 13 1.00 8.33%
      5.9   แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 15 15 15 -5.00 -25.00%
      5.10   แตงโมตอปิโดเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 14 14 14 -4.00 -22.22%
      5.11   แตงโมตอปิโดเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 13 13 13 -3.00 -18.75%
      5.12   แตงโมน้ำผึ้ง (สีเหลือง) กิโลกรัม 20 20 20 5.00 33.33%
1234