คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผลไม้ทั่วไป
ราคาสินค้าประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กล้วย
      1.1   กล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์ใหญ่ หวี 35 40 30 - -
      1.2   กล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์กลาง หวี 30 30 30 7.50 33.33%
      1.3   กล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์เล็ก หวี 20 20 20 3.50 21.21%
      1.4   กล้วยน้ำว้านวลเบอร์ใหญ่ หวี 25 25 25 -10.00 -28.57%
      1.5   กล้วยน้ำว้านวลเบอร์กลาง หวี 15 15 15 -10.00 -40.00%
      1.6   กล้วยน้ำว้านวลเบอร์เล็ก หวี 10 10 10 -5.00 -33.33%
      1.7   กล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่ เข่ง 550 550 550 -100.00 -15.38%
      1.8   กล้วยหอมทองเบอร์กลาง เข่ง 350 350 350 -100.00 -22.22%
      1.9   กล้วยหอมทองเบอร์เล็ก เข่ง 250 250 250 - -
   2.   ขนุน
      2.1   ขนุนทองประเสริฐ กิโลกรัม 18 18 18 -0.50 -2.70%
      2.2   ขนุนมาเลย์ กิโลกรัม 16 16 16 -0.50 -3.03%
   3.   แคนตาลูป
      3.1   แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 40 40 40 7.00 21.21%
      3.2   แคนตาลูปเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 35 35 35 10.00 40.00%
      3.3   แคนตาลูปเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 28 28 28 8.00 40.00%
   4.   ชมพู่
      4.1   ชมพู่ทับทิมจันทร์ กิโลกรัม 50 50 50 10.00 25.00%
      4.2   ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ยอด (1) กิโลกรัม 40 45 35 - -
      4.3   ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์รอง (2) กิโลกรัม 25 25 25 - -
      4.4   ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 20 20 20 - -
   5.   แตงโม
      5.1   แตงโมกินรี กิโลกรัม 18 18 18 - -
      5.2   แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 18 18 18 -1.00 -5.26%
      5.3   แตงโมกินรีเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 16 16 16 - -
      5.4   แตงโมกินรีเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 11 11 11 -2.00 -15.38%
      5.5   แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 18 18 18 -1.00 -5.26%
      5.6   แตงโมจินตหราเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 16 16 16 - -
      5.7   แตงโมจินตหราเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 11 11 11 -2.00 -15.38%
      5.8   แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 20 20 20 - -
      5.9   แตงโมตอปิโดเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 18 18 18 2.00 12.50%
      5.10   แตงโมตอปิโดเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 16 16 16 2.00 14.29%
      5.11   แตงโมน้ำผึ้งเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 20 20 20 -7.00 -25.93%
      5.12   แตงโมน้ำผึ้งเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 18 18 18 -5.00 -21.74%
      5.13   แตงโมน้ำผึ้งเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 16 16 16 -4.00 -20.00%
   6.   ฝรั่ง
      6.1   ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 17 17 17 -13.00 -43.33%
      6.2   ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 13 13 13 -11.00 -45.83%
      6.3   ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์พิเศษ (3) กิโลกรัม 8 8 8 -7.00 -46.67%
      6.4   ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 16 16 16 -12.00 -42.86%
      6.5   ฝรั่งกิมจูเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 14 14 14 -10.00 -41.67%
      6.6   ฝรั่งกิมจูเบอร์พิเศษ (3) กิโลกรัม 7 7 7 -8.00 -53.33%
      6.7   ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 18 18 18 -7.00 -28.00%
      6.8   ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 15 15 15 -5.00 -25.00%
      6.9   ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์พิเศษ (3) กิโลกรัม 8 8 8 -10.00 -55.56%
      6.10   ฝรั่งกลมสาลี่เบอร์ยอด (1) กิโลกรัม 17 17 17 2.00 13.33%
      6.11   ฝรั่งกลมสาลี่เบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 13 13 13 3.00 30.00%
      6.12   ฝรั่งกลมสาลี่เบอร์พิเศษ (3) กิโลกรัม 8 8 8 2.00 33.33%
   7.   พุทรา
123