คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผลไม้ทั่วไป
ราคาสินค้าประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กล้วย
      1.1   กล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์ใหญ่ หวี 35 40 30 - -
      1.2   กล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์กลาง หวี 22.5 25 20 - -
      1.3   กล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์เล็ก หวี 16.5 18 15 - -
      1.4   กล้วยน้ำว้านวลเบอร์ใหญ่ หวี 25 25 25 - -
      1.5   กล้วยน้ำว้านวลเบอร์กลาง หวี 15 15 15 - -
      1.6   กล้วยน้ำว้านวลเบอร์เล็ก หวี 5 5 5 - -
      1.7   กล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่ เข่ง 500 500 500 - -
      1.8   กล้วยหอมทองเบอร์กลาง เข่ง 325 350 300 -25.00 -7.14%
      1.9   กล้วยหอมทองเบอร์เล็ก เข่ง 175 200 150 -75.00 -30.00%
   2.   ขนุน
      2.1   ขนุนทองประเสริฐ กิโลกรัม 18 18 18 - -
      2.2   ขนุนมาเลย์ กิโลกรัม 15 15 15 - -
   3.   แคนตาลูป
      3.1   แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 35 35 35 - -
      3.2   แคนตาลูปเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 25 25 25 - -
      3.3   แคนตาลูปเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 20 20 20 - -
   4.   ชมพู่
      4.1   ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ยอด (1) กิโลกรัม 35 35 35 5.00 16.67%
      4.2   ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์รอง (2) กิโลกรัม 25 25 25 - -
      4.3   ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 15 15 15 - -
   5.   แตงโม
      5.1   แตงโมกินรี กิโลกรัม 18 18 18 - -
      5.2   แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 17 17 17 - -
      5.3   แตงโมกินรีเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 14 14 14 -1.00 -6.67%
      5.4   แตงโมกินรีเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 11 11 11 - -
      5.5   แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 17 17 17 - -
      5.6   แตงโมจินตหราเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 14 14 14 -1.00 -6.67%
      5.7   แตงโมจินตหราเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 11 11 11 - -
      5.8   แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 18 18 18 - -
      5.9   แตงโมตอปิโดเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 15 15 15 - -
      5.10   แตงโมตอปิโดเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 12 12 12 - -
      5.11   แตงโมน้ำผึ้งเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 23 23 23 1.00 4.55%
      5.12   แตงโมน้ำผึ้งเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 20 20 20 - -
      5.13   แตงโมน้ำผึ้งเบอร์เล็ก (3) กิโลกรัม 18 18 18 - -
   6.   ฝรั่ง
      6.1   ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 16 16 16 -1.00 -5.88%
      6.2   ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 13 13 13 - -
      6.3   ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์พิเศษ (3) กิโลกรัม 8 8 8 - -
      6.4   ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 17 17 17 -1.00 -5.56%
      6.5   ฝรั่งกิมจูเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 13 13 13 - -
      6.6   ฝรั่งกิมจูเบอร์พิเศษ (3) กิโลกรัม 8 8 8 - -
      6.7   ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ (1) กิโลกรัม 17 17 17 - -
      6.8   ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 12 12 12 - -
      6.9   ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์พิเศษ (3) กิโลกรัม 8 8 8 -2.00 -20.00%
      6.10   ฝรั่งกลมสาลี่เบอร์ยอด (1) กิโลกรัม 17 17 17 2.00 13.33%
      6.11   ฝรั่งกลมสาลี่เบอร์กลาง (2) กิโลกรัม 13 13 13 3.00 30.00%
      6.12   ฝรั่งกลมสาลี่เบอร์พิเศษ (3) กิโลกรัม 8 8 8 2.00 33.33%
   7.   พุทรา
      7.1   พุทรานมสด/สาลี่ เบอร์คัด (1) กิโลกรัม 30 30 30 - -
123