คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผักพื้นบ้าน
ราคาสินค้าประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กระถิน
      1.1   ยอดกระถิน กำ 10 10 10 -2.00 -16.67%
      1.2   ฝักอ่อนกระถิน กำ 5 5 5 -0.50 -9.09%
   2.   ยอดอ่อนกระชาย
      2.1   ยอดอ่อนกระชาย กำ 5 5 5 - -
   3.   แค
      3.1   ยอดแค กำ 5 5 5 -5.00 -50.00%
      3.2   ดอกแค กิโลกรัม 27.5 30 25 2.50 10.00%
   4.   กระเจี๊ยบ
      4.1   ดอกกระเจี๊ยบ กิโลกรัม 30 30 30 - -
      4.2   ใบกระเจี๊ยบแดง กำ 30 30 30 - -
   5.   กระเจียว
      5.1   ดอกกระเจียว กำ 25 25 25 - -
   6.   ขี้เหล็ก
      6.1   ดอกขี้เหล็ก กำ 32.5 35 30 - -
   7.   งิ้ว
      7.1   ดอกงิ้ว แพ็ก 500 500 500 - -
   8.   สลิด
      8.1   ดอกสลิด กิโลกรัม 80 80 80 -10.00 -11.11%
   9.   โสน
      9.1   ดอกโสน กำ 50 50 50 - -
   10.   คูณ
      10.1   ยอดคูณ กำ 20 20 20 - -
   11.   ตังออ
      11.1   ตังออ กิโลกรัม 80 80 80 - -
   12.   ทองหลาง
      12.1   ใบทองหลาง กำ 10 10 10 - -
   13.   กระโดน
      13.1   ใบกระโดน กำ 10 10 10 - -
   14.   ชะพลู
      14.1   ใบชะพลู กำ 50 50 50 - -
   15.   เตย
      15.1   ใบเตย กิโลกรัม 25 25 25 5.00 25.00%
   16.   บัวบก
      16.1   ใบบัวบก กำ 9 10 8 -0.50 -5.26%
   17.   ยอ
      17.1   ใบยอ มัด 25 25 25 5.00 25.00%
      17.2   ลูกยอ กำ 30 30 30 - -
   18.   ย่านาง
      18.1   ใบย่านาง กำ 35 35 35 5.00 16.67%
   19.   ผักกาดสร้อย
      19.1   ผักกาดสร้อย กิโลกรัม 27.5 30 25 - -
   20.   ผักก้านจอง
      20.1   ผักก้านจอง กำ 30 30 30 - -
   21.   ผักขมป็อบอาย
      21.1   ผักขมป็อบอาย กิโลกรัม 35 35 35 - -
   22.   แขยง
      22.1   ผักแขยง กำ 8 8 8 - -
   23.   ผักติ้ว
      23.1   ผักติ้ว กำ 7 7 7 -3.00 -30.00%
123