คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผักพื้นบ้าน
ราคาสินค้าประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กระถิน
      1.1   ยอดกระถิน กำ 10 10 10 - -
      1.2   ฝักอ่อนกระถิน กำ 5.5 6 5 - -
   2.   ยอดอ่อนกระชาย
      2.1   ยอดอ่อนกระชาย กำ 5 5 5 - -
   3.   แค
      3.1   ยอดแค กำ 6.5 7 6 - -
      3.2   ดอกแค กิโลกรัม 40 40 40 - -
   4.   กระเจี๊ยบ
      4.1   ดอกกระเจี๊ยบ กิโลกรัม 25 25 25 - -
      4.2   ใบกระเจี๊ยบแดง กำ 25 25 25 - -
   5.   ขี้เหล็ก
      5.1   ดอกขี้เหล็ก กำ 37.5 40 35 - -
   6.   งิ้ว
      6.1   ดอกงิ้ว แพ็ก 500 500 500 - -
   7.   สลิด
      7.1   ดอกสลิด กิโลกรัม 155 160 150 - -
   8.   โสน
      8.1   ดอกโสน กำ 150 150 150 - -
   9.   คูณ
      9.1   ยอดคูณ กำ 20 20 20 - -
   10.   ตังออ
      10.1   ตังออ กิโลกรัม 110 120 100 - -
   11.   ทองหลาง
      11.1   ใบทองหลาง กำ 10 10 10 - -
   12.   กระโดน
      12.1   ใบกระโดน กำ 10 10 10 - -
   13.   ชะพลู
      13.1   ใบชะพลู กำ 40 40 40 - -
   14.   เตย
      14.1   ใบเตย กิโลกรัม 20 20 20 - -
   15.   บัวบก
      15.1   ใบบัวบก กำ 18 18 18 - -
   16.   ยอ
      16.1   ใบยอ มัด 20 20 20 - -
      16.2   ลูกยอ กำ 30 30 30 - -
   17.   ย่านาง
      17.1   ใบย่านาง กำ 30 30 30 - -
   18.   ผักกาดสร้อย
      18.1   ผักกาดสร้อย กิโลกรัม 25 25 25 - -
   19.   ผักก้านจอง
      19.1   ผักก้านจอง กำ 32.5 35 30 - -
   20.   ผักขมป็อบอาย
      20.1   ผักขมป็อบอาย กิโลกรัม 35 35 35 - -
   21.   แขยง
      21.1   ผักแขยง กำ 8 8 8 - -
   22.   ผักติ้ว
      22.1   ผักติ้ว กำ 10 10 10 - -
   23.   ผักบุ้งนา
      23.1   ผักบุ้งนา กำ 32.5 35 30 - -
12