คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผักพื้นบ้าน
ราคาสินค้าประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2561 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กระถิน
      1.1   ยอดกระถิน กำ 8 8 8 - -
      1.2   ฝักอ่อนกระถิน กำ 5 5 5 - -
   2.   กะโตวา
      2.1   กะโตวา กำ 8 8 8 - -
   3.   ยอดอ่อนกระชาย
      3.1   ยอดอ่อนกระชาย กำ 7 7 7 - -
   4.   แค
      4.1   ยอดแค กำ 5.5 6 5 - -
      4.2   ดอกแค กิโลกรัม 55 60 50 - -
   5.   กระเจี๊ยบ
      5.1   ดอกกระเจี๊ยบ กิโลกรัม 25 25 25 - -
      5.2   ใบกระเจี๊ยบแดง กำ 20 20 20 - -
   6.   กระเจียว
      6.1   ดอกกระเจียว กำ 30 30 30 - -
   7.   ขี้เหล็ก
      7.1   ดอกขี้เหล็ก กำ 60 60 60 - -
   8.   งิ้ว
      8.1   ดอกงิ้ว แพ็ก 500 500 500 - -
   9.   สลิด
      9.1   ดอกสลิด กิโลกรัม 80 80 80 - -
   10.   โสน
      10.1   ดอกโสน กำ 80 80 80 - -
   11.   คูณ
      11.1   ยอดคูณ กำ 22.5 25 20 - -
   12.   ตังออ
      12.1   ตังออ กิโลกรัม 125 130 120 - -
   13.   ทองหลาง
      13.1   ใบทองหลาง กำ 10 10 10 - -
   14.   กระโดน
      14.1   ใบกระโดน กำ 10 10 10 - -
   15.   ชะพลู
      15.1   ใบชะพลู กำ 35 35 35 - -
   16.   เตย
      16.1   ใบเตย กิโลกรัม 20 20 20 - -
   17.   บัวบก
      17.1   ใบบัวบก กำ 8 8 8 - -
   18.   ใบพริก
      18.1   ใบพริก กำ 7 7 7 - -
   19.   มะยมอ่อน
      19.1   ใบมะยมอ่อน กำ 6 6 6 - -
   20.   ยอ
      20.1   ใบยอ มัด 20 20 20 - -
      20.2   ลูกยอ กำ 30 30 30 - -
   21.   ย่านาง
      21.1   ใบย่านาง กำ 30 30 30 - -
   22.   ผักกระทือ
      22.1   ผักกระทือ กำ 7 7 7 - -
   23.   ผักกาดสร้อย
      23.1   ผักกาดสร้อย กิโลกรัม 25 25 25 - -
123