คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผักเมืองหนาว
ราคาสินค้าประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กรีนคอส
      1.1   กรีนคอส กิโลกรัม 100 100 100 - -
   2.   กะหล่ำดอก
      2.1   กะหล่ำดอก(ขาว) กิโลกรัม 60 60 60 - -
      2.2   กะหล่ำดอก(แดง) กิโลกรัม 22 22 22 2.00 10.00%
   3.   กะหล่ำปลี
      3.1   กะหล่ำปลีเขียว กิโลกรัม 17.5 18 17 1.00 6.06%
      3.2   กะหล่ำปลีขาว(แกะเปลือก) กิโลกรัม 32.5 35 30 - -
      3.3   กะหล่ำปลีม่วง กิโลกรัม 30 30 30 - -
   4.   คะน้าฮ่องกง
      4.1   คะน้าฮ่องกง กิโลกรัม 90 90 90 - -
   5.   คาราจีโอ้
      5.1   คาราจีโอ้ กิโลกรัม 100 100 100 - -
   6.   ขึ้นฉ่ายฝรั่ง
      6.1   ขึ้นฉ่ายฝรั่ง กิโลกรัม 70 70 70 - -
   7.   แครอท
      7.1   แครอทไทย กิโลกรัม 25 25 25 - -
      7.2   แครอทนอก กิโลกรัม 22.5 25 20 - -
   8.   ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน)
      8.1   ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) กิโลกรัม 105 110 100 - -
   9.   ซุกินี่
      9.1   ซุกินี่ กิโลกรัม 60 60 60 - -
   10.   เซลอรี่
      10.1   เซลอรี่ กิโลกรัม 70 70 70 - -
   11.   ดอกกะหล่ำเจดีย์
      11.1   ดอกกะหล่ำเจดีย์ กิโลกรัม 65 65 65 - -
   12.   ดอกหอม
      12.1   ดอกหอม กิโลกรัม 80 80 80 - -
   13.   กระเทียมต้น
      13.1   กระเทียมต้น กิโลกรัม 90 90 90 - -
   14.   ต้นหอมญี่ปุ่น
      14.1   ต้นหอมญี่ปุ่น กิโลกรัม 40 40 40 - -
   15.   ตั้งโอ๋
      15.1   ตั้งโอ๋ กิโลกรัม 70 70 70 -10.00 -12.50%
   16.   แตงกวานอก
      16.1   แตงกวานอก กิโลกรัม 60 60 60 - -
   17.   ทัชซอย
      17.1   ทัชซอย กิโลกรัม 90 90 90 - -
   18.   บร็อคโคลี่ นอก
      18.1   บร็อคโคลี่จีน กิโลกรัม 57.5 60 55 - -
      18.2   บล็อคโคลี่ไทย กิโลกรัม 70 70 70 - -
   19.   บัตเตอร์เฮท
      19.1   บัตเตอร์เฮท กิโลกรัม 200 200 200 - -
   20.   บีทรูท
      20.1   บีทรูท กิโลกรัม 32.5 35 30 - -
   21.   เบบี้แครอท
      21.1   เบบี้แครอท กิโลกรัม 90 90 90 - -
   22.   ปวยเหล็ง
      22.1   ปวยเหล็งไทย กิโลกรัม 50 50 50 - -
      22.2   ปวยเหล็งนอก กิโลกรัม 70 70 70 - -
123