คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผักปรุงรส
ราคาสินค้าประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กระชาย
      1.1   กระชาย(หัว) กิโลกรัม 35 35 35 - -
      1.2   กระชายซอย กิโลกรัม 40 40 40 - -
   2.   ขมิ้น
      2.1   ขมิ้นขาว กิโลกรัม 50 50 50 - -
      2.2   ขมิ้นเหลือง กิโลกรัม 35 35 35 - -
   3.   ข่า
      3.1   ข่าแก่ กิโลกรัม 20 20 20 - -
      3.2   ข่าอ่อน กิโลกรัม 30 30 30 - -
   4.   ขิง
      4.1   ขิงแก่ กิโลกรัม 30 30 30 - -
      4.2   ขิงซอย กิโลกรัม 25 25 25 - -
      4.3   ขิงอ่อน กิโลกรัม 70 70 70 - -
   5.   ตะไคร้
      5.1   ต้นตะไคร้ มัด 130 130 130 - -
   6.   ต้นหอม
      6.1   ต้นหอม กิโลกรัม 85 90 80 30.00 54.55%
   7.   กระเพรา
      7.1   ใบกระเพรา กิโลกรัม 17.5 20 15 - -
   8.   มะกรูด
      8.1   ใบมะกรูด กิโลกรัม 50 50 50 - -
      8.2   ลูกมะกรูด ร้อยละ 40 40 40 - -
   9.   แมงลัก
      9.1   ใบแมงลัก กิโลกรัม 30 30 30 12.50 71.43%
   10.   สะระแหน่
      10.1   ใบสะระแหน่ กิโลกรัม 90 90 90 - -
   11.   โหระพา
      11.1   ใบโหระพา กิโลกรัม 20 20 20 1.00 5.26%
   12.   ผักชี
      12.1   ผักชีไทย กิโลกรัม 145 150 140 25.00 20.83%
      12.2   รากผักชี กิโลกรัม 145 150 140 25.00 20.83%
   13.   ผักชีฝรั่ง
      13.1   ผักชีฝรั่ง กิโลกรัม 20 20 20 -5.00 -20.00%
   14.   ผักชีลาว
      14.1   ผักชีลาว กิโลกรัม 80 80 80 30.00 60.00%
   15.   พริก
      15.1   พริกกระเหรี่ยง กิโลกรัม 60 60 60 -10.00 -14.29%
      15.2   พริกขี้หนูสวน กิโลกรัม 60 60 60 -20.00 -25.00%
      15.3   พริกจินดาเขียว กิโลกรัม 30 30 30 - -
      15.4   พริกจินดาแดง กิโลกรัม 50 50 50 -10.00 -16.67%
      15.5   พริกชี้ฟ้า กิโลกรัม 30 30 30 -5.00 -14.29%
      15.6   พริกมัน กิโลกรัม 30 30 30 -5.00 -14.29%
      15.7   พริกยอดสน กิโลกรัม 35 35 35 - -
      15.8   พริกยำเขียว กิโลกรัม 20 20 20 - -
      15.9   พริกยำแดง กิโลกรัม 25 25 25 -5.00 -16.67%
      15.10   พริกสดแดง กิโลกรัม 20 20 20 - -
      15.11   พริกสดเหลือง กิโลกรัม 30 30 30 -10.00 -25.00%
      15.12   พริกสวนหอม กิโลกรัม 140 140 140 -20.00 -12.50%
      15.13   พริกหยวก กิโลกรัม 25 25 25 - -
      15.14   พริกอ่อน กิโลกรัม 20 20 20 - -
12