คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผักปรุงรส
ราคาสินค้าประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กระชาย
      1.1   กระชาย(หัว) กิโลกรัม 70 70 70 - -
      1.2   กระชายซอย กิโลกรัม 70 70 70 - -
   2.   ขมิ้น
      2.1   ขมิ้นขาว กิโลกรัม 70 70 70 - -
      2.2   ขมิ้นเหลือง กิโลกรัม 30 30 30 - -
   3.   ข่า
      3.1   ข่าแก่ กิโลกรัม 25 25 25 - -
      3.2   ข่าอ่อน กิโลกรัม 45 45 45 - -
   4.   ขิง
      4.1   ขิงแก่ กิโลกรัม 40 40 40 - -
      4.2   ขิงซอย กิโลกรัม 30 30 30 - -
      4.3   ขิงอ่อน กิโลกรัม 70 70 70 - -
   5.   ตะไคร้
      5.1   ต้นตะไคร้ มัด 160 160 160 - -
   6.   ต้นหอม
      6.1   ต้นหอม กิโลกรัม 120 120 120 -5.00 -4.00%
   7.   กระเพรา
      7.1   ใบกระเพรา กิโลกรัม 17.5 20 15 - -
   8.   มะกรูด
      8.1   ใบมะกรูด กิโลกรัม 50 50 50 - -
      8.2   ลูกมะกรูด ร้อยละ 40 40 40 - -
   9.   แมงลัก
      9.1   ใบแมงลัก กิโลกรัม 30 30 30 12.50 71.43%
   10.   สะระแหน่
      10.1   ใบสะระแหน่ กิโลกรัม 90 100 80 - -
   11.   โหระพา
      11.1   ใบโหระพา กิโลกรัม 17.5 20 15 - -
   12.   ผักชี
      12.1   ผักชีไทย กิโลกรัม 105 110 100 35.00 50.00%
      12.2   รากผักชี กิโลกรัม 130 130 130 30.00 30.00%
   13.   ผักชีฝรั่ง
      13.1   ผักชีฝรั่ง กิโลกรัม 70 70 70 10.00 16.67%
   14.   ผักชีลาว
      14.1   ผักชีลาว กิโลกรัม 35 40 30 - -
   15.   พริก
      15.1   พริกกระเหรี่ยง กิโลกรัม 120 120 120 -30.00 -20.00%
      15.2   พริกขี้หนูสวน กิโลกรัม 250 250 250 50.00 25.00%
      15.3   พริกจินดาเขียว กิโลกรัม 50 50 50 10.00 25.00%
      15.4   พริกจินดาแดง กิโลกรัม 50 50 50 -10.00 -16.67%
      15.5   พริกชี้ฟ้า กิโลกรัม 50 50 50 -10.00 -16.67%
      15.6   พริกมัน กิโลกรัม 50 50 50 -10.00 -16.67%
      15.7   พริกยอดสน กิโลกรัม 80 80 80 10.00 14.29%
      15.8   พริกยำเขียว กิโลกรัม 35 35 35 - -
      15.9   พริกยำแดง กิโลกรัม 50 50 50 - -
      15.10   พริกสดแดง กิโลกรัม 40 40 40 -10.00 -20.00%
      15.11   พริกสดเหลือง กิโลกรัม 50 50 50 - -
      15.12   พริกสวนหอม กิโลกรัม 290 300 280 40.00 16.00%
      15.13   พริกหยวก กิโลกรัม 50 50 50 - -
      15.14   พริกอ่อน กิโลกรัม 50 50 50 - -
12