คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผักทั่วไป
ราคาสินค้าประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กระเจี๊ยบเขียว
      1.1   กระเจี๊ยบเขียว กิโลกรัม 20 20 20 4.00 25.00%
   2.   กุ้ยช่าย
      2.1   กุ้ยช่ายขาว กิโลกรัม 100 100 100 - -
      2.2   กุ้ยช่ายเขียว กิโลกรัม 40 40 40 - -
      2.3   กุ้ยช่ายดอก กิโลกรัม 50 50 50 -10.00 -16.67%
   3.   ข้าวโพดฝักอ่อน
      3.1   ข้าวโพดฝักอ่อน กิโลกรัม 24 24 24 - -
   4.   ขึ้นฉ่าย
      4.1   ขึ้นฉ่าย กิโลกรัม 85 90 80 -5.00 -5.56%
   5.   คะน้า
      5.1   แขนงคะน้า กิโลกรัม 50 60 40 -10.00 -16.67%
      5.2   ต้นคะน้า กิโลกรัม 31 32 30 7.00 29.17%
      5.3   ยอดคะน้า กิโลกรัม 30 30 30 -8.00 -21.05%
   6.   ชะอม
      6.1   ชะอม กิโลกรัม 7.5 8 7 4.00 114.29%
   7.   แตงกวา
      7.1   แตงกวาทั่วไป กิโลกรัม 11 12 10 -1.00 -8.33%
      7.2   แตงกวาเล็กอ่อน กิโลกรัม 16 16 16 - -
   8.   แตงไทอ่อน
      8.1   แตงไทอ่อน กิโลกรัม 14 14 14 - -
   9.   แตงโม
      9.1   แตงโมอ่อน กิโลกรัม 14 14 14 2.00 16.67%
   10.   แตงร้าน
      10.1   แตงร้าน กิโลกรัม 15 16 14 1.00 7.14%
   11.   ถั่วแขก
      11.1   ถั่วแขก กิโลกรัม 30 30 30 -10.00 -25.00%
   12.   ถั่วงอก
      12.1   ถั่วงอก กิโลกรัม 20 20 20 - -
   13.   ถั่วฝักยาว
      13.1   ถั่วฝักยาวด้วง กิโลกรัม 20 20 20 7.00 53.85%
      13.2   ถั่วฝักยาวเส้น กิโลกรัม 18 20 16 4.00 28.57%
   14.   ถั่วพู
      14.1   ถั่วพู กิโลกรัม 100 100 100 10.00 11.11%
   15.   ถั่วลันเตา
      15.1   ถั่วลันเตา กิโลกรัม 90 90 90 - -
   16.   บวบ
      16.1   บวบงู กิโลกรัม 18 18 18 2.00 12.50%
      16.2   บวบหอม กิโลกรัม 18 18 18 2.00 12.50%
      16.3   บวบเหลี่ยม กิโลกรัม 16 16 16 - -
   17.   ผักกะเฉด
      17.1   ผักกะเฉดมัด มัด 200 200 200 - -
      17.2   ผักกะเฉดยอด กิโลกรัม 20 20 20 - -
   18.   ผักกาดหอม
      18.1   ผักกาดหอม กิโลกรัม 80 80 80 10.00 14.29%
   19.   ผักขมจีน
      19.1   ผักขมจีน กิโลกรัม 28 28 28 4.00 16.67%
   20.   ผักบุ้ง
      20.1   ผักบุ้งจีน กิโลกรัม 10 10 10 - -
      20.2   ผักบุ้งไทย มัด 55 60 50 -5.00 -8.33%
12