คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผักทั่วไป
ราคาสินค้าประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กระเจี๊ยบเขียว
      1.1    32 32 32 5.00 18.52%
      1.2   กระเจี๊ยบเขียว กิโลกรัม 28 28 28 - -
   2.   กุ้ยช่าย
      2.1   กุ้ยช่ายขาว กิโลกรัม 100 100 100 - -
      2.2   กุ้ยช่ายเขียว กิโลกรัม 37.5 40 35 - -
      2.3   กุ้ยช่ายดอก กิโลกรัม 80 80 80 - -
   3.   ข้าวโพดฝักอ่อน
      3.1   ข้าวโพดฝักอ่อน กิโลกรัม 30 30 30 - -
   4.   ขึ้นฉ่าย
      4.1   ขึ้นฉ่าย กิโลกรัม 75 80 70 - -
   5.   คะน้า
      5.1   แขนงคะน้า กิโลกรัม 50 60 40 - -
      5.2   ต้นคะน้า กิโลกรัม 20 20 20 4.00 25.00%
      5.3   ยอดคะน้า กิโลกรัม 30 30 30 2.00 7.14%
   6.   ชะอม
      6.1   ชะอม กิโลกรัม 10 10 10 - -
   7.   แตงกวา
      7.1   แตงกวาทั่วไป กิโลกรัม 14 14 14 -0.50 -3.45%
      7.2   แตงกวาเล็กอ่อน กิโลกรัม 15.5 16 15 - -
   8.   แตงไทอ่อน
      8.1   แตงไทอ่อน กิโลกรัม 18 18 18 2.00 12.50%
   9.   แตงโม
      9.1   แตงโมอ่อน กิโลกรัม 15 15 15 -1.50 -9.09%
   10.   แตงร้าน
      10.1   แตงร้าน กิโลกรัม 17 17 17 - -
   11.   ถั่วแขก
      11.1   ถั่วแขก กิโลกรัม 55 60 50 -5.00 -8.33%
   12.   ถั่วงอก
      12.1   ถั่วงอก กิโลกรัม 20 20 20 - -
   13.   ถั่วฝักยาว
      13.1   ถั่วฝักยาวด้วง กิโลกรัม 65 70 60 5.00 8.33%
      13.2   ถั่วฝักยาวเส้น กิโลกรัม 65 70 60 5.00 8.33%
   14.   ถั่วพู
      14.1   ถั่วพู กิโลกรัม 300 300 300 -50.00 -14.29%
   15.   ถั่วลันเตา
      15.1   ถั่วลันเตา กิโลกรัม 95 95 95 - -
   16.   บวบ
      16.1   บวบงู กิโลกรัม 20 20 20 -6.00 -23.08%
      16.2   บวบหอม กิโลกรัม 20 20 20 -6.00 -23.08%
      16.3   บวบเหลี่ยม กิโลกรัม 19 20 18 -2.00 -9.52%
   17.   ผักกะเฉด
      17.1   ผักกะเฉดมัด มัด 180 180 180 - -
      17.2   ผักกะเฉดยอด กิโลกรัม 14 14 14 - -
   18.   ผักกาดหอม
      18.1   ผักกาดหอม กิโลกรัม 70 70 70 30.00 75.00%
   19.   ผักขมจีน
      19.1   ผักขมจีน กิโลกรัม 20 20 20 4.00 25.00%
   20.   ผักบุ้ง
      20.1   ผักบุ้งจีน กิโลกรัม 20 20 20 - -
12