คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผักทั่วไป
ราคาสินค้าประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2560 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กระเจี๊ยบเขียว
      1.1   กระเจี๊ยบเขียว กิโลกรัม 27 28 26 - -
   2.   กุ้ยช่าย
      2.1   กุ้ยช่ายขาว กิโลกรัม 120 120 120 - -
      2.2   กุ้ยช่ายเขียว กิโลกรัม 40 40 40 - -
      2.3   กุ้ยช่ายดอก กิโลกรัม 80 80 80 -10.00 -11.11%
   3.   ข้าวโพดฝักอ่อน
      3.1   ข้าวโพดฝักอ่อน กิโลกรัม 24 24 24 -6.00 -20.00%
   4.   ขึ้นฉ่าย
      4.1   ขึ้นฉ่าย กิโลกรัม 25 30 20 -5.00 -16.67%
   5.   คะน้า
      5.1   แขนงคะน้า กิโลกรัม 45 60 30 -5.00 -10.00%
      5.2   ต้นคะน้า กิโลกรัม 7 8 6 -1.00 -12.50%
      5.3   ยอดคะน้า กิโลกรัม 11 12 10 1.00 10.00%
   6.   ชะอม
      6.1   ชะอม กิโลกรัม 17 17 17 -1.00 -5.56%
   7.   แตงกวา
      7.1   แตงกวาทั่วไป กิโลกรัม 4.5 5 4 - -
      7.2   แตงกวาเล็กอ่อน กิโลกรัม 8 8 8 .50 6.67%
   8.   แตงไทอ่อน
      8.1   แตงไทอ่อน กิโลกรัม 14 14 14 -2.00 -12.50%
   9.   แตงโม
      9.1   แตงโมอ่อน กิโลกรัม 16 16 16 - -
   10.   แตงร้าน
      10.1   แตงร้าน กิโลกรัม 5.5 6 5 1.00 22.22%
   11.   ถั่วแขก
      11.1   ถั่วแขก กิโลกรัม 45 50 40 15.00 50.00%
   12.   ถั่วงอก
      12.1   ถั่วงอก กิโลกรัม 20.5 21 20 - -
   13.   ถั่วฝักยาว
      13.1   ถั่วฝักยาวด้วง กิโลกรัม 39 40 38 -1.00 -2.50%
      13.2   ถั่วฝักยาวเส้น กิโลกรัม 37 38 36 -3.00 -7.50%
   14.   ถั่วพู
      14.1   ถั่วพู กิโลกรัม 67.5 70 65 - -
   15.   ถั่วลันเตา
      15.1   ถั่วลันเตา กิโลกรัม 100 100 100 - -
   16.   บวบ
      16.1   บวบงู กิโลกรัม 21 22 20 1.00 5.00%
      16.2   บวบหอม กิโลกรัม 13 14 12 -1.00 -7.14%
      16.3   บวบเหลี่ยม กิโลกรัม 18 18 18 2.00 12.50%
   17.   ผักกะเฉด
      17.1   ผักกะเฉดมัด มัด 400 400 400 100.00 33.33%
      17.2   ผักกะเฉดยอด กิโลกรัม 24 24 24 4.00 20.00%
   18.   ผักกาดหอม
      18.1   ผักกาดหอม กิโลกรัม 10 10 10 - -
   19.   ผักขมจีน
      19.1   ผักขมจีน กิโลกรัม 24 24 24 -6.00 -20.00%
   20.   ผักบุ้ง
      20.1   ผักบุ้งจีน กิโลกรัม 14 14 14 -2.00 -12.50%
      20.2   ผักบุ้งไทย มัด 60 60 60 -5.00 -7.69%
12