คำสืบค้น หมวดหมู่ ค้นหาในเว็บสี่มุมเมือง
หน้าแรก l ติดต่อเรา l ร่วมงานกับเรา l ผังเว็บไซต์ l เข้าสู่ระบบ
Favorite Website Links
ราคาสินค้าประจำวัน
ราคาผักทั่วไป
ราคาสินค้าประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คำสืบค้น
สินค้าหน่วยเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุดปป.เทียบเมื่อวาน% ปป.เทียบเมื่อวาน
   1.   กระเจี๊ยบเขียว
      1.1    32 32 32 5.00 18.52%
      1.2   กระเจี๊ยบเขียว กิโลกรัม 14 14 14 -8.00 -36.36%
   2.   กุ้ยช่าย
      2.1   กุ้ยช่ายขาว กิโลกรัม 90 90 90 -10.00 -10.00%
      2.2   กุ้ยช่ายเขียว กิโลกรัม 40 40 40 - -
      2.3   กุ้ยช่ายดอก กิโลกรัม 90 90 90 - -
   3.   ข้าวโพดฝักอ่อน
      3.1   ข้าวโพดฝักอ่อน กิโลกรัม 16 16 16 1.00 6.67%
   4.   ขึ้นฉ่าย
      4.1   ขึ้นฉ่าย กิโลกรัม 40 40 40 12.50 45.45%
   5.   คะน้า
      5.1   แขนงคะน้า กิโลกรัม 40 50 30 - -
      5.2   ต้นคะน้า กิโลกรัม 16 16 16 - -
      5.3   ยอดคะน้า กิโลกรัม 20 20 20 -8.00 -28.57%
   6.   ชะอม
      6.1   ชะอม กิโลกรัม 10 10 10 2.00 25.00%
   7.   แตงกวา
      7.1   แตงกวาทั่วไป กิโลกรัม 14.5 15 14 -0.50 -3.33%
      7.2   แตงกวาเล็กอ่อน กิโลกรัม 22 22 22 2.00 10.00%
   8.   แตงไทอ่อน
      8.1   แตงไทอ่อน กิโลกรัม 14 14 14 -2.00 -12.50%
   9.   แตงโม
      9.1   แตงโมอ่อน กิโลกรัม 12 12 12 -2.00 -14.29%
   10.   แตงร้าน
      10.1   แตงร้าน กิโลกรัม 18 18 18 - -
   11.   ถั่วแขก
      11.1   ถั่วแขก กิโลกรัม 40 40 40 -10.00 -20.00%
   12.   ถั่วงอก
      12.1   ถั่วงอก กิโลกรัม 20 20 20 - -
   13.   ถั่วฝักยาว
      13.1   ถั่วฝักยาวด้วง กิโลกรัม 45 45 45 -0.50 -1.10%
      13.2   ถั่วฝักยาวเส้น กิโลกรัม 45.5 46 45 - -
   14.   ถั่วพู
      14.1   ถั่วพู กิโลกรัม 40 40 40 - -
   15.   ถั่วลันเตา
      15.1   ถั่วลันเตา กิโลกรัม 60 60 60 - -
   16.   บวบ
      16.1   บวบงู กิโลกรัม 17.5 18 17 -0.50 -2.78%
      16.2   บวบหอม กิโลกรัม 14 14 14 - -
      16.3   บวบเหลี่ยม กิโลกรัม 14 14 14 - -
   17.   ผักกะเฉด
      17.1   ผักกะเฉดมัด มัด 400 400 400 200.00 100.00%
      17.2   ผักกะเฉดยอด กิโลกรัม 16 16 16 4.00 33.33%
   18.   ผักกาดหอม
      18.1   ผักกาดหอม กิโลกรัม 15 15 15 -7.50 -33.33%
   19.   ผักขมจีน
      19.1   ผักขมจีน กิโลกรัม 16 16 16 - -
   20.   ผักบุ้ง
      20.1   ผักบุ้งจีน กิโลกรัม 10 10 10 - -
12